Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag for Bispebjerg Hospital er i høring indtil den 28. august 2013

31.05.2013
Forslag til lokalplan Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger

Borgerrepræsentationen vedtog den 23. maj 2013

• Forslag til lokalplan

• Forslag til kommuneplantillæg

• VVM-redegørelse (i henhold til VVM-bekendtgørelsen) og miljøvurdering (i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer)Planerne gør det muligt, at udvide Bispebjerg Hospital til et nyt og moderne hospital, 'Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg'. Hospitalet rummer Psykiatrisk Center København og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg samt en sammenlægning af Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler. Det vil rumme behandling af somatiske (dvs. fysiske) og psykiatriske sygdomme, og herunder også forskning og uddannelse.

Planforslagene og miljøvurderingen er i offentlig høring fra den 31. maj til den 28. august 2013

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde mandag den 19. august 2013 kl. 19-21 i 'Dagligstuen' på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescentret, Tuborgvej 235, indgang 50. 

 

Her kan du se materialet:

Indtil den 28. august 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.

• Biblioteket, Rentemestervej 76

 

På planens hjemmeside og kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente planforslagene og miljørapport, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til planforslagene og miljøvurderinger skal være kommunen i hænde senest den 28. august 2013