Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag August Schade Kvarteret i høring indtil den 26. september 2013

17.07.2013
Forslag til lokalplan August Schade Kvarteret med kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen vedtog den 19. juni 2013

  • Forslag til lokalplan August Schade Kvarteret 
  • Forslag til kommuneplantillæg
  • Udkast til byudviklingsaftale

Der er et udkast til byudviklingsaftale om et rekreativt anlæg ved pladsen mellem Grønjordsvej og Amagerfælledvej.

Planerne gør det muligt, at omdanne arealet mellem Grønjordsvej og DR Byen til et tæt, blandet bykvarter med trygge stiforbindelser og let adgang til Amager Fælled og kollektiv transport.

Anledningen er, at Nordea Ejendomme planlægger at opføre et nyt bankdomicil, som fuldt udbygget forventes at huse ca. 3.200 arbejdspladser.

Planforslagene er i offentlig høring fra den 17. juli 2013 til og med den 26. september 2013 

 

Borgermøde

Amager Vest Lokaludvalg inviterer til borgermøde tirsdag den 3. september 2013

kl. 19-21.

Mødet vil finde sted hos Amager Vest Lokaludvalg: Sundholmsvej 8, 2300 København S.

 

Her kan du se materialet:

Indtil den 26. september 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i 

• Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13

• Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1

• Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3

• Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18

• Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15.

• Bibliotek Islands Brygge, Njalsgade 15, 2300 Kbh. S

• Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 Kbh. S

 

På planens hjemmeside samt kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslagene, skrive din mening og sende dine bemærkninger.

Dit høringssvar kan også indsendes til bydesign@tmf.kk.dkPostadresse: Center for Bydesign, Postboks 447, 1505 København V, tlf. 3366 3366.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslagene skal være kommunen i hænde senest den 26. september 2013

 

Der er ikke udarbejdet miljørapport

 

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009). Det skyldes, at der ikke tale om bebyggelse, der i størrelse og omfang, samt i forhold til lokalplanområdets nuværende omfang og karakter får væsentlig negativ indvirkning på dette eller omkringliggende områder eller bebyggelser. Der vil være en række positive indvirkninger på lokalområdet, som følge af byggeriet.

I planforslagene er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Indtil den 29. august 2013 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Center for Bydesign, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet.