Arkivnyhed - kan være forældet

Planforslag Artillerivej Syd tillæg 1 i høring indtil 23. september 2014

26.06.2014
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 410 ’Artillerivej Syd’

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. maj 2014 

  • Forslag til tillæg til lokalplan

Lokalplan nr. 410 gør det muligt, at det tidligere havne- og industriområde på den sydlige del af Islands Brygge kan omdannes til et moderne, integreret byområde af høj arkitektonisk kvalitet. Lokalplantillægget justerer den i lokalplan nr. 410 fastlagte bebyggelsesplan for to mindre delarealer. 

Planforslaget er i offentlig høring fra den 26. juni 2014 til den 23. september 2014

Her kan du se materialet:

Til og med den 23. september 2014 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Islands Brygge Bibliotek, Njalsgade 15

planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du hente materialet

På hjemmesiderne kan du se og hente forslaget, skrive din mening og sende dine bemærkninger. Dit høringssvar kan også indsendes til byensudvikling@tmf.kk.dk

Postadresse: Byens Udvikling, Postboks 348, 1503 København V, tlf. 33 66 33 66.

Materialet kan fås ved henvendelse til samme adresse.

Dine bemærkninger til forslaget skal være kommunen i hænde senest den 23. september 2014

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Det skyldes, at planen kun justerer bebyggelsesplanen for 2 delarealer i en plan, for hvilken der blev udarbejdet en miljørapport i 2006 sammen med planen.

I planforslaget er baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport, uddybet nærmere. 

Indtil den 21. august 2014 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Klagen indsendes til Byens Udvikling, som videresender den til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.