Arkivnyhed - kan være forældet

Planer for Bispebjerg Hospital trådt i kraft den 6. november 2013

06.11.2013
Lokalplan nr. 497 Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg nr. 18 med miljøvurdering og VVM-redegørelse bekendtgøres den 6. november 2013

Borgerrepræsentationen vedtog den 31. oktober 2013

  • Lokalplan nr. 497 Bispebjerg Hospital med miljøvurdering
  • Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2011 med miljøvurdering og VVM-redegørelse

Planerne gør det muligt at udvide Bispebjerg Hospital til et moderne hospital, der rummer somatiske og psykiatriske funktioner, herunder forskning og uddannelse. I VVM-redegørelsen og miljøvurderingen er der redegjort for de miljømæssige virkninger af udvidelsen

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag, der blev offentliggjort den 31. maj 2013

Her kan du se materialet:

Indtil den 4. december 2013 vil der være fremlagt et læseeksemplar af materialet, herunder bekendtgørelsesbrevet og referat af den politiske behandling i

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13
  • Borgerservice Indre By, Nyropsgade 1
  • Borgerservice Sundby, Amagercentret 200-3, 1. sal, Reberbanegade 3
  • Borgerservice Bispebjerg, Lærkevej 18
  • Hovedbiblioteket, Læsesalen, Krystalgade 15
  • Biblioteket, Rentemestervej 76

På planens hjemmeside i kommunens høringsportal kan du også hente materialet og du kan få det ved henvendelse til

Center for Bydesign, Njalsgade 13, postboks 447, 1505 København V eller tlf. 3366 3366.