Arkivnyhed - kan være forældet

Planen er lagt for flere træer i København

22.05.2017
27.704 træer kan flytte ind i København, hvis politikerne vil finde pengene til dem.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt en træprioriteringsplan for de næste tre år. Særligt gadetræer er efterspurgt af københavnerne, men de er også dyre. 

København skal opleves som en grøn by. Det har politikerne i Borgerrepræsentationen vedtaget. For at nå i mål med ønsket har Teknik- og Miljøforvaltningen fremlagt en træprioriteringsplan for de næste tre år. Skal København nå at plante 100.000 træer som planlagt frem mod 2025, skal der rykkes på den grønne dagsorden. Men træerne har også en pris, bogstaveligt talt. Forvaltningens plan for knap 28.000 træer har nemlig en prislap på 323,7 mio. kr..

Årsagen til det store investeringsbehov skyldes, at særligt gadetræer, som er meget efterspurgt af københavnerne, har en enhedspris på 75.000 kroner. Det skyldes, at det generelt er dyrere at plante et træ på et fx asfalteret areal sammenlignet med et græsareal. På gader er det også nødvendigt at tage hensyn til, hvad der ligger af forsyningsledninger i undergrunden.

Tidligere på året inviterede Københavns Kommune københavnerne til at komme med input om, hvor de savner træer. På 14 dage modtog kommunen 32.000 input. På top 10-listen finder man tungt trafikerede veje som H. C. Andersens Boulevard, Nørrebrogade, Frederikssundsvej og Jagtvej. Forvaltningen har foreslået en gennemsnitsafstand på 15 meter mellem gadetræerne på kommunale veje, som det kendes fra fx Berlin, og skal det forslag føres ud i livet, kræver det fx et sted mellem 100 og 150 træer på Nørrebrogade. På andre strækninger skal der plantes mellem 0-50 træer for at leve op til målsætningen. 

Udover omkostningerne skal politikerne også forholde sig til, om behovet for parkeringspladser eller træer vejer tungest. Ud fra planen er det nemlig nødvendigt at nedlægge parkeringspladser for at få plads til lidt over 2000 af de samlet set 27.704 foreslåede træplantninger. 

Teknik- og Miljøforvaltningens vision Fællesskab København fastsætter mål om, at 75 % af københavnerne skal opleve København som en grøn by i 2025. I 2016 var tallet 59 %. En undersøgelse viser, at 46 % af københavnerne efterspørger flere grønne opholdsområder, og 69 % ønsker mere grønt på gader, stræder, pladser samt helt tæt på boligen.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tager stilling til træprioriteringsplanen mandag eftermiddag.