Arkivnyhed - kan være forældet

Penge til frivillige foreninger i København

07.12.2015
Socialudvalget uddeler hvert år de såkaldte § 18 midler, der er økonomisk støtte til frivillige foreninger, der udfører frivilligt arbejde.

I 2016 er den samlende pulje for § 18 midler 16,6 mio. kroner. Herfra gives 11,9 mio. kroner til frivillige foreninger, 1,6 mio. kroner til finansiering af Kontaktudvalget for frivilligt arbejder og Københavns tre frivillighedscentre, mens 3,1 mio. kroner går til tidligere tildelte treårige bevillinger. 

Socialforvaltningen har i alt modtaget 268 ansøgninger. Det er et underudvalg under Socialudvalget, der har indstillet fordelingen af midlerne. Desuden har Socialudvalget vedtaget, at 15 procent af midlerne går til treårige projekter, hvori der indgår samskabelse med andre aktører. I 2016 vil 15 projekter få en treårig bevilling, hvoraf ni af disse projekter er samskabelsesprojekter. 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.