Arkivnyhed - kan være forældet

Partnerskab vil arbejde for flere fællesskaber for borgere med handicap

04.01.2019
Dagtimerne er for de fleste borgere på botilbud fyldt op af job eller beskæftigelsestilbud, mens aftener og weekender kan føles mere stille.

Af Katrine Schmidt Jensen

Det vil et styrket partnerskab mellem Borgercenter Handicap og tre københavnske aftenskoler nu gøre noget ved. Derfor har hele tre centerfælleskaber i Socialforvaltningen indtrådt i aftalen om at tilbyde flere kurser til borgerne. 

Det var langbordet, der var blevet dækket, da aftenskolerne: IOF, Økologisk Aftenskole og SUKA samt Borgercenter Handicap den 19. november afholdt første møde i deres nye samarbejdsgruppe. Denne gang med en lang større repræsentation af centerfælleskaber end set hidtil. 

Det er ikke første gang, at aftenskolerne samarbejder med Borgercenter Handicap. De seneste 2 år har Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse, CSBB, og Udførerområdet for pædagogisk støtte og ledsagelse, UFO, udbudt forskellige kurser og debatarrangementer i samarbejde med aftenskolerne. Nu er også Center for Autisme og Specialpædagogik, CAS, og Center for Omsorg og Specialpædagogik, COS, trådt ind i samarbejdet.

Alle har de samme mål for øje: De vil de næste to år arbejde for, at flere borgere med handicap deltager i nye og spændende kursusforløb samt skabe flere muligheder for, at borgerne kan indgå i nye fællesskaber.

Aftenskolerne rykker ind i fællesrummet 

Det kan være svært for borgere på botilbud at deltage i kurser udenfor hjemmet. Derfor vil flere af kurserne også blive afholdt lokalt i vante trygge rammer og i de lokaler, som flere af de københavnske tilbud alligevel har adgang til. Det kan være et mødelokale, en fællesstue eller et køkken. Alt kan bruges, for Aftenskolerne var helt klare i spyttet til mødet: De tilpasser sig gerne de rammer der er, hvis det betyder, at flere har mulighed for at være med.

Hidtil har der været udbudt kurser i bl.a. madlavning, zumba og it-undervisning, men også her er rammerne vide. Hvis der kan samles fire borgere om en specifik interesse, så vil aftenskolerne gøre deres til at finde en underviser, så kurset kan blive en realitet.

Partnerskabet byder op til debat  

I de første 2 år af samarbejdet mellem aftenskolerne og Borgercenter Handicap CH er der afholdt flere debatarrangementer, hvor bl.a. borgere med handicap med stor succes og interesse har debatteret vigtige emner som ensomhed og kærlighed. Flere er gået derfra beriget med nye perspektiver og en oplevelse af, at de bestemt ikke er alene. Debatdelen bliver videreført i den nye samarbejdsgruppe.

Fakta om partnerskabet 

• Kommunen har en egenbetaling på ca. 150 kr. pr undervisningstime a 50 min.
• Til debatarrangementer kan aftenskolerne finansiere oplæg, leje af lokaler og reklame for arrangementet. 
• Debatarrangementerne skal indeholde 25% debat 
• Aftalen mellem aftenskolerne og BCH løber fra 1. juni, 2018- 1. juni, 2020

For mere information kontakt seniorkonsulent Gert Thomsen på W399@kk.dk
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.