Arkivnyhed - kan være forældet

Pædagoger er trygge ved at give medicin

09.11.2017
Medicinhåndteringskursus giver medarbejderne større tryghed og klæder dem på til at observere bivirkninger.

Det viser en ny farmaceutisk afhandling, der har undersøgt effekten af medicinhåndteringskurserne på Center for Børn med Handicap. Her har alle faste medarbejdere været på medicinhåndteringskursus i løbet af de sidste to år.

En del af hverdagen på Center for Børn med Handicaps fem institutioner består i at give børnene og de unge medicin. Og det er det pædagogiske personale, der skal sørge for at børnene får de rigtige præparater på de rigtige tidspunkter. Børnene spænder fra multihandicappede børn til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. Derfor er medicinen også meget forskellige på institutionerne. 

”Selvom vores målgruppe er meget forskellig, så har de grundlæggende det samme problem, nemlig at udtrykke bivirkninger fra medicinen. Nogle børn har ikke noget sprog eller har vanskeligt ved at sanse deres krop. Så pædagogerne har et meget stort ansvar, når de skal udlevere og observere hvordan og om børnene har bivirkningen af medicinen”. Det fortæller Marlene Linnebjerg Kudsk, der er centersygeplejerske på Center for Børn med Handicap.  

Det er i høj grad anti-epilepsi-medicin, psykofarmaka til fx angst, udadreagerende adfærd og ADHD-medicin, som skal gives til børnene.

Vedvarende effekt at kurser
Derfor besluttede centerledelsen i 2015, at sende alle faste medarbejdere på et fælles medicinhåndteringskursus i centret. Effekten af de kurser er blevet undersøgt af i en farmaceutisk afhandling af den dengang specialestuderende Jeannette Seehuusen.

Afhandlingen er blevet til som et samarbejde med Sønderbro Apotek og Center for Børn med Handicap, da det netop er en farmaceut, der underviser på kurserne og derfor var det et interessant emne for Jeannette Seehuusen. Hun har uddelt spørgeskemaer og lavet interviews med ansatte før og efter kurserne. Desuden har hun talt med to sygeplejersker i centret.

”Mine undersøgelser viser et klar resultat. Nemlig at viden fra medicinkurserne hænger ved hos den enkelte deltager og at effekten derfor er vedvarende. Medicinhåndtering er nu blevet en mere kvalificeret del af arbejdsdagen og et punkt på personalemøderne. Her udveksler medarbejderne erfaringer og drøfter problematikker med hinanden”, fortæller Jeannette Seehuusen, der netop har fremlagt sine resultater for den samlede centerledelse.

I specialet har Jeannette Seehuusen brugt en læringsteori om transfer af viden. Det betyder i grove træk, at man undersøger den oplevede vurdering af egne kompetencer.

”Hvis medarbejderne oplever, at de er bedre klædt på til opgaven, så præsterer de bedre. Og det bekræfter mit speciale. De er mere trygge med at give medicinen, de kan bedre læse indlægssedlerne og centrets medicininstrukser og de har et bredt kendskab til, hvorfor medicinen ser ud som den gør,” siger Jeannette Seehuusen. 

Centersygeplejerske Marlene Linnebjerg Kudsk supplerer:
”Kurset giver dem også viden om, hvad deres rolle er i forhold til den sygeplejerske eller pædagog, der er ansvarlig for dosering af medicin.  De er bedre til at observere bivirkninger hos børnene og er også bedre klædt på til en dialog om, hvorfor de skal tage medicin. For det er ikke sjældent, at børnene ikke vil tage deres medicin og vi må jo kke tvangsmedicinere dem. Så her er det en pædagogisk opgave at spørge ind til, hvorfor børnene modsætter sig. Og her kan mere viden hos medarbejderne give en bedre dialog”, siger hun.

Det er jo børnenes hjem
Marlene Linnebjerg Kudsk understreger også, at medarbejderne oplever et større fokus i forhold til de sundhedsmæssige krav.  Ligesom tendensen er, at når børnene fx har været indlagt på hospitalet, udskrives de oftere, mens de stadig kræver pleje.

”Det kan være, at børnene fortsat skal have ilt, de skal suges i halsen eller vi skal monitorere deres vejrtrækning. Vores ansatte er ofte uddannede pædagoger og derfor har de jo ikke denne faglighed. Men det er kravet til os i kraft af sundhedsvæsenets udvikling, så vi må ruste os bedst muligt. Børnene bor hos og det er deres hjem. Så vi skal håndtere det”, siger hun.

Center for Børn med Handicap har i alt haft 100 medarbejdere på kursus. Desuden har flere vikarer deltaget. Kurserne fortsætter til næste år. Jeannette Seehuusen fik 12 i sit speciale.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.