Arkivnyhed - kan være forældet

Pårørende lærer at tackle hverdagen som pårørende

09.01.2017
I 2017 åbner Københavns Kommune dørene for en ny uddannelse, som skal sikre hjælp og støtte til byens pårørende.

Det kan være en kæmpe psykisk belastning, når ens nære bliver alvorligt syge. De pårørende tilsidesætter nemlig ofte deres egne behov for at kunne være der for den syge, og tal fra Komitéen for Sundhedsoplysning viser, at op mod halvdelen af de pårørende selv udvikler symptomer på fx stress, mistrivsel og nedtrykhed.

Derfor opretter Københavns Kommune nu et specifikt tilbud til byens pårørende, som skal hjælpe dem til at tackle hverdagen som pårørende. På den nye pårørendeuddannelse vil de pårørende bl.a. lære at tackle vanskelige følelser og stress, få redskaber til at passe på sig selv og hjælp til kommunikation med sundhedsvæsenet.

”Det kan være enormt hårdt at have en forælder eller ægtefælle, som fx udvikler demens og måske ændrer personlighed på grund af sygdommen. Her er det vigtigt, at vi som kommune ikke kun har blik for den syges behov, men også står klar med den nødvendige hjælp og støtte til den syges pårørende,” siger sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen.

Fokus på psykisk sundhed

Det er en fast del i Københavns ældrepolitik, at kommunen skal have målrettede tilbud til byens pårørende. Ifølge Ninna Thomsen er der brug for, at man ikke enøjet fokuserer på borgernes fysiske sundhed, men også har blik for den psykiske sundhed i kommunernes forebyggende indsatser.

”Din psykiske sundhed er mindst lige så afgørende for, at du kan leve et godt liv, som dit fysiske helbred. Den nye pårørendeuddannelse skal være med til at sikre den nødvendige forebyggelse, så pårørende til langvarigt syge ikke udvikler stress eller depression,” siger Ninna Thomsen.

Uddannelsen

Københavns nye pårørendeuddannelse ”LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende” er udviklet i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning. Et af principperne for uddannelsen er, at det er frivillige pårørende, som underviser andre pårørende efter et struktureret undervisningsmateriale.

Pårørendeuddannelsen bliver i første omgang testet i et pilotforsøg frem til sommeren 2017, hvorefter det gøres til et bydækkende tilbud i København. Efter pilotprojektet i København vil Komitéen for Sundhedsoplysning tilbyde pårørendeuddannelsen til kommuner i resten af landet.

Københavns Kommune har i alt afsat 1,35 mio. kr. frem til og med år 2019 til den nye pårørendeuddannelse. For de midler forventer man at kunne hjælpe 375 pårørende.