Arkivnyhed - kan være forældet

Pårørende til sindslidende skal have bedre hjælp

10.10.2013
De pårørende spiller en vigtig rolle i psykisk syges muligheder for at få en lettere hverdag.

Socialudvalget har derfor godkendt, at socialforvaltningen sammen med landsforeningen Bedre Psykiatri søger om penge til projektet ”Vores vej”. 

Med ”Vores vej” vil Socialforvaltningen sammen med Bedre Psykiatri gøre pårørende til sindslidende bedre til at forstå og støtte sindslidende. Samtidig skal projektet mindske den belastning, der ofte er forbundet med at være pårørende til sindslidende.  

Konkret vil projektet udvikle fire metoder og koncepter:  

  1. en metode til undervisning af pårørende
  2. netværksgrupper for pårørende, der har gennemgået undervisning  
  3. undervisningskonceptet, der kan benyttes af andre efter projektperiodens udløb  
  4. uddannelse af undervisere, der kan undervise og facilitere netværk efter projektperiodens udløb

Socialforvaltningen søger om penge til projektet i den såkaldte 15M-pulje i Social-, Børne-, og Integrationsministeriet. Puljens formål er at udvikle nye veje mod inklusion og deltagelse i hverdagslivet.

Udover ansøgningen til ”Vores vej”, godkendte Socialudvalget samtidig forvaltningens ansøgning til projektet ”Min Vej” i samme pulje. Projektet, der er et samarbejde med foreningen ODA, skal styrke indsatsen overfor unge med sindslidelse. ODA er fællesorganisation for OCD-, Depressions- og Angstforeningerne.

Se indstillingen om ansøgningerne med links til de to ansøgninger