Arkivnyhed - kan være forældet

Over 100 virksomheder til debat på Københavns Rådhus

04.06.2014
Der var gang i debatten, da over 100 repræsentanter for Københavns erhvervsliv den 3. juni mødtes på rådhuset.

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager indledte dialogmødet.

Den globale konkurrence blandt verdens storbyer er hård, og København skal blive endnu bedre til at skabe vækst og tiltrække internationale investeringer.

Derfor inviterede overborgmester Frank Jensen, teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev den 3. juni en række virksomheder til dialog om, hvordan man skaber de bedste rammer for erhvervslivet i København. Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager åbnede dialogmødet.

De fremmødte virksomheder kom med deres input til, hvordan Københavns Kommune kan være med til at styrke væksten i København ved at skabe endnu bedre rammer for byens virksomheder. 

Der blev især diskuteret konkrete initiativer inden for temaerne iværksætteri og innovation, internationale investeringer, udbud af arbejdskraft og uddannelse, erhvervsservice, skatter og afgifter, intelligente offentlige udbud og indkøb og strategisk byudvikling. Blandt andet blev der efterlyst hurtigere sagsbehandling og bedre samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. 

På dialogmødet deltog også repræsentanter fra Københavns Erhvervsråd, som blev nedsat af Københavns Kommune i april. Erhvervsrådet skal være med til at sætte retningen for Københavns erhvervspolitik og bidrage til en langsigtet vækst- og erhvervsstrategi for København.

Det tættere samarbejde mellem Københavns Kommune, erhvervslivet og uddannelses- og forskningsinstitutioner skal fremover sikre, at erhvervslivet i København får de bedste betingelser, når det gælder innovation og jobskabelse.

Fakta

125 tiltag for mere vækst og beskæftigelse

De senere år har Københavns Kommune gennemført en lang række tiltag for at skabe mere vækst og beskæftigelse i København. Der er nedsat afgifter, etableret én indgang for erhvervslivet og nedsat tre erhvervs task forces hvorfra 125 konkrete forslag er blevet igangsat.

 Københavns Erhvervsråd

Med etableringen af Københavns Erhvervsråd bygger Københavns Kommune videre på de senere års arbejde med at styrke København som erhvervsby og tiltrække internationale investeringer. Målet er at skabe fem procent vækst årligt og 20.000 nye private arbejdspladser i København frem mod 2020.

Erhvervsrådet består af repræsentanter fra Københavns erhvervsvirksomheder (store og små), forskellige brancher, uddannelsesinstitutioner og organisationer for lønmodtagere og arbejdsgivere. Overborgmesteren er formand og herudover har også Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren og Teknik- og Miljøborgmesteren faste pladser i Rådet.

Læs mere om Københavns Erhvervsråd på www.kk.dk/erhverv