Arkivnyhed - kan være forældet

Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej

12.10.2017
  • Københavns Kommune
Ophævelse af reguleringsplan Amerikavej af 26. april 1945 med tilhørende tillæg af 5. december 1957 bekendtgøres den 12. oktober 2017

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. september 2017 at ophæve reguleringsplan Amerikavej af 26. april 1945 med tilhørende tillæg af 5. december 1957. Med beslutning om ophævelse efter planlovens § 33, stk. 1, nr. 2, vil reguleringsplanen ikke blive erstattet med et nyt plangrundlag. Området vil fremover administreres på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelse og de generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet.​

Her kan du se materialet

Baggrundsmateriale og referat af den politiske behandling og høringsprocessen kan findes på planens side i høringsportalen.

Klagemulighed

Indtil den 9. november 2017 kan du klage over afgørelsen om at ophæve reguleringsplanen. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.