Arkivnyhed - kan være forældet

Operation X sætter fokus på uberettiget jobrotationsstøtte

20.05.2015
I ”Operation X: Den store job-fidus” på TV2 bliver kommunen kritiseret for at yde uberettiget jobrotationsstøtte.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune kritiseres i dokumentarudsendelsen ’Operation X: Den store job-fidus’ på TV2 for at have udbetalt uberettiget jobrotationsstøtte til en række virksomheder. Sagen drejer sig om, at Københavns Kommune har udbetalt jobrotationsstøtte til en række virksomheder, som bl.a. har anvendt ordningen til udenlandske medarbejdere.

Sagen ærgrer Jacob Zeberg Eberholst, direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

”Det er en rigtig ærgerlig sag, hvor en mand med et net af virksomheder har spekuleret i at udnytte reglerne i jobrotationsordningen. Så snart vi blev opmærksomme på problemet, handlede vi aktivt for at rette op på tingene og gennemførte et skærpet tilsyn”, siger Jacob Zeberg Eberholst.

Han understreger, at forvaltningen standsede alle udbetalinger til de pågældende virksomheder, så snart der var mistanke om spekulation. Forvaltningen er endvidere i fuld gang med at kræve penge tilbage fra bagmanden i de tilfælde, hvor tilsynet har vist uregelmæssigheder, ligesom sagen også er meldt til politiet.

Københavns Kommune rettede i både 2012 og 2013 henvendelse til den ansvarlige styrelse, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), med spørgsmål om, hvorvidt ordningen kan anvendes til udenlandske medarbejdere, som er på uddannelse i udlandet. STARs svar havde imidlertid ikke et indhold, som betød, at kommunen på dette grundlag kunne afvise virksomhedens ansøgning om jobrotationsydelse. Der er således tale om en ydelse, som virksomheder har et retskrav på, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Sagen betyder, at kommunen allerede har strammet op på tilsynet med projekter, som får jobrotationsydelse. Kommunen har desuden justeret sine arbejdsgange i overensstemmelse med den opdaterede vejledning om reglerne for jobrotation, som er udsendt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering d. 15. april på baggrund af Operation X.

”Vi har på baggrund af sagen og den opdaterede vejledning fra styrelsen styrket vores tilsyn med de virksomheder, der modtager jobrotationsydelse. Det er sket ved at indføre nye arbejdsgange og en kvalitetskontrol, der ligger i tråd med den nye vejledning, så vi kan undgå lignende sager i fremtiden”, siger Jacob Zeberg Eberholst.