Arkivnyhed - kan være forældet

Opbakning til whistleblowerordning

28.11.2014
Såvel tillidsrepræsentanter som direktioner støtter op om kommunens whistleblowerordning. Det viser Borgerrådgiverens evaluering.

Formålet med ordningen er bl.a. at sikre, at kommunens ansatte og samarbejdspartnere har adgang til i god tro at videregive oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner. Formålet er også at bidrage til forbedringer. Evalueringen viser, at ordningen lever op til begge dele.

Evalueringen viser bl.a., at:

  • 81 procent af tillidsfolkene vil anbefale medarbejdere i kommunen at bruge ordningen
  • 78 procent mener, det er en fordel, at medarbejdere kan henvende sig anonymt
  • 63 procent mener, at ordningen giver muligheder for at skabe forbedringer
  • 68 procent mener, at ordningen øger trygheden for de medarbejdere, der indgiver oplysninger.

Ordningen medvirker til at skabe forbedringer, genoprette uregelmæssigheder og skabe værn imod uregelmæssigheder. Det gør sig gældende i de tilfælde, hvor der bliver konstateret uregelmæssigheder, såvel som i de tilfælde, hvor der ikke konstateres uregelmæssigheder. I nogle sager har opmærksomheden ført til, at yderligere uregelmæssigheder er opdaget.  Forbedringspotentialet rækker dermed længere end den enkelte sag.

Borgerrådgiverudvalget har taget evalueringen til efterretning.

Whistleblowerordningen er et alternativ til den interne dialog i kommunen, der altid skal forsøges først. Alle ønsker, at problemerne kan løses gennem dialog, men mange oplever også, at det ikke altid kan lade sig gøre eller er usikre på konsekvenserne ved at påpege alvorlige fejl”, siger borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:

Vi har ikke skabt en ordning for at trække skeletter ud af skabene – vi har skabt en informationskanal til de ansatte, som ikke kan få løst alvorlige problemer lokalt”.
______________________________________________________________________________________

I de to år, ordningen har eksisteret, har Borgerrådgiveren modtaget 84 henvendelser om i alt 147 forskellige forhold. To tredjedele af forholdene handler om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder. Størstedelen af oplysningerne under den sidste tredjedel handler om mindre alvorlige, men dog relevante problemer, som følges op af de enkelte forvaltninger på egen hånd.

Af de 99 forhold, som er behandlet, handlede 39 om borgerbetjening og service, 26 om personaleforhold, 18 om økonomi og 16 om andre forhold.

70 % af henvendelserne medvirkede til at skabe forbedringer.
____________________________________________________________________________

Medarbejderne kan få flere informationer på kommunens medarbejdersider eller ved at rette henvendelse til Borgerrådgiveren.

Læs evalueringsrapporten (pdf)
Se tv-indslag om Whistleblowerordningen i Københavns Kommune
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.