Arkivnyhed - kan være forældet

Omsorg kan være magtanvendelse

23.05.2017
Socialudvalget fik onsdag en opgørelse over antallet af magtanvendelser i 2016 på Socialforvaltningens bo- og dagtilbud til borgerne.

Hvert år får socialudvalget en opgørelse over, hvor mange tilfælde af magtanvendelser der har været i årets løb. I 2016 har der været 1825 tilfælde af magtanvendelser.

En magtanvendelse er et indgreb over for borgeren, som medarbejderen har lov til ifølge Serviceloven. Medarbejderne i Socialforvaltningen har ofte at gøre med mennesker, som har svært ved eller ikke kan passe på sig selv. Som en del af den omsorgsforpligtigelse kan man for at hjælpe og beskytte borgerne blive nødt til at anvende magt – på den mindst muligt indgribende måde.

Omsorg mod borgerens vilje

Det er tilladt at anvende magt i en række tilfælde, og det kan komme til udtryk på flere måder. Det kan f.eks. være nødvendigt at skifte en ble mod borgerens vilje. En ung pige med selvskadende adfærd skal måske fastholdes, så hun ikke gør skade på sig selv.

Medarbejderne bliver også nogle gange nødt til at låse sig ind hos en borger. Det kan være en borger med sindslidelse, der ikke vil lukke døren op, selvom brandalarmen ringer. Eller hvor medarbejderen for at kunne yde omsorg over for en meget sårbar og udsat borger, bliver nødt til at låse sig ind, for at sikre sig, at borgeren har det godt.

På en døgninstitution, hvor der bor unge, der har problemer med stoffer og kriminalitet, må medarbejderne godt undersøge værelserne for at begrænse de unges adgang til stoffer og våben. Disse undersøgelser registreres også som magtanvendelser.

Flere magtanvendelser i 2016 end i 2015

Når en medarbejder griber fysisk ind for at standse en konflikt mellem to borgere, eller når forvaltningen beslutter at videoovervåge en borger med epilepsi, der kan få livstruende kramper, registreres det også magtanvendelser. De to eksempler er hovedårsagen til, at der er sket flere magtanvendelser i 2016 end der var i 2015.

Få tilfælde uden hjemmel

Ud af 1825 tilfælde af magtanvendelser er der 21 tilfælde, som der ikke er hjemmel for i lovgivningen. Det er f.eks. situationer, hvor en medarbejder ikke har overvejet, om magtanvendelse kunne undgås ved at bruge en anden metode eller en mindre indgribende løsning.

Der er yderligere 12 tilfælde, som der ikke er hjemmel for, men hvor det ville være forbundet med omsorgssvigt, hvis medarbejderen ikke fastholdt borgeren f.eks. i forbindelse med personlig pleje eller indtagelse af lægeordineret medicin. 

Fokus på at bringe tallet ned

Forvaltningen vil også i 2017 fokusere på at bringe antallet af magtanvendelser ned. Det skal ske gennem undervisning og dialog med tilbuddene om reglerne for magtanvendelse, og hvordan konkrete situationer kan håndteres. Forvaltningen vil fortsat arbejde med at forebygge magtanvendelser gennem pædagogiske metoder og andre tiltag.  

Læs indstillingen til socialudvalget

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.