Arkivnyhed - kan være forældet

Områdefornyelse Centrale Vesterbro lukker

05.01.2017
Siden 2012 har Områdefornyelsen været drivkraft bag en større fornyelse af det centrale Vesterbro.

Ved udgangen af 2016 takker Områdefornyelsen Centrale Vesterbro af.

Nye byrum til Vesterbro og et kulturelt og socialt løft til bydelen. Det er resultatet af Områdefornyelsens indsats i de sidste fem år, hvor lokale aktører, ildsjæle og engagerede borgere har været med til at udvikle og forny den centrale del af Vesterbro.

Nye byrum

En række nye byrum på Vesterbro er et meget synligt resultat af områdefornyelsens indsats. Det gælder blandt andet de nye byrum på Tove Ditlevsens Plads, Liva Weels Plads, Litauens Plads og i Alsgade-kvarteret.

I Enghaveparken er bygningerne, der er tegnet af Arne Jacobsen, blevet restaureret, og senere bliver Arne Jacobsens boder genopført ved hovedindgangen. I de næste to år vil Enghaveparken desuden blive fornyet og skybrudssikret, og der vil blive etableret en skøjtebane.

'Vesterbro har fået rigtig meget ud af områdefornyelsens indsats, og der er kommet mange flotte byrum. Jeg glæder mig meget til at se resultatet af fornyelsen i Enghaveparken, når den står klar om et par år. Og så er jeg glad for, at det er lykkes at få ekstra midler fra Københavns Borgerrepræsentation til en skøjtebane, der kan skabe mere liv i parken i de mørke vintermåneder', siger Thomas Egholm, formand for områdefornyelsens styregruppe.

På Litauens Plads står det nye byrum allerede færdigt, og i lommeparken vil der foråret blive installeret tryghedsbelysning og plantet stauder. Områdefornyelsens indsats vil derfor også kunne mærkes i den kommende tid, selvom områdefornyelsen er lukket.

Sociale indsatser og kultur

Områdefornyelsen har også understøttet en række sociale og kulturelle aktiviteter på Vesterbro. Gennem en række partnerskaber har områdefornyelsen medvirket til at styrke de lokale aktørers indsatser med at skabe beskæftigelse for udsatte borgere og at skabe fritidsjob for unge. Det gælder for eksempel partnerskaber med Settlementet og Fisken.

På det kulturelle område har Områdefornyelsen blandt andet sammen med Metroselskabet stået for smukificeringen af de mange meter metrohegn på t Sønder Boulevard og Enghave Plads. Projektet har ikke kun forskønnet metrohegnene på Vesterbro, men har også haft fokus på at give mindre og mere ukendte kunstnere en chance for at nå et stort publikum.

Områdefornyelsens budget har været på 60 mio. kr., som er finansieret af både staten og Københavns Kommune. Oveni har Områdefornyelsen skaffet ca. 130 mio. kr. til anlæg af de nye byrum i blandt andet Enghaveparken.

Fakta om Områdefornyelsen Centrale Vesterbro

 • Områdefornyelsen Centrale Vesterbro var en femårig indsats fra 2012-2016
 • Gennem involvering af lokale borgere og aktører på Vesterbro har områdefornyelsen fornyet en række byrum og udviklet og styrket sociale og kulturelle indsatser
 • Områdefornyelsen har haft et budget på 60 mio. kr., som er finansieret af Københavns Kommune og staten.
 • Områdefornyelsen har yderligere skaffet ca. 130 mio. kr. til anlæg af nye byrum på Vesterbro.

Fakta om de nye byrum på Vesterbro

 • Enghaveparken, fornyelse, skybrudssikring og skøjtebane – forventes afsluttet medio 2019
 • Genopførelse af Arne Jacobsens boder i Enghaveparken – forventes afsluttet medio 2019
 • Renovering af musiktribune, læskure og indgangspartier i Enghaveparken – afsluttet i september 2016
 • Litauens Plads – afsluttet i september 2016
 • Alsgade-kvarteret – afsluttet i oktober 2016
 • Live Weels Plads – afsluttet i november 2015
 • Tove Ditlevsens Byrum – afsluttet i december 2015
 • Cirkeline Plads – afsluttet i november 2013
 • Yrsa Plads – afsluttet i november 2013
 • Optimering af byrumskvaliteten på Sønder Boulevard – afsluttet i juli 2013 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.