Arkivnyhed - kan være forældet

Omlægning af aktivitets- og samværstilbud er nu i høring

21.03.2016
Socialudvalget sender omlægningen af byens aktivitets- og samværstilbud til psykisk sårbare i høring.

Høringen er seneste skridt i processen om at udvikle Københavns tilbud til borgere med sindslidelser. Formålet med omlægningen er at støtte op om borgernes recoveryproces og skabe en mere jævn fordeling af tilbud på tværs af byen for at sikre at alle bydele har gode lokale, sociale tilbud til borgerne. 

Omlægningen har været i gang siden januar 2015, hvor Socialudvalget besluttede at tilbuddene skulle udvikles i samarbejde med brugerne, pårørende, frivillige kræfter og medarbejdere og ledere på forvaltningens tilbud. 

Efter en række workshops og interviews i efteråret sender forvaltningen nu en model for fremtidens tilbud i høring. Modellen giver en mere jævn fordeling af tilbud i København og sikrer samtidig:

  • en fortsat tilstedeværelse af lokale sociale tilbud
  • en bydækkende udvikling indenfor fire faglige fokusområder. Center Citys fokus er på livsmestring, Center Nordvest har fokus på samvær, netværk og aktive borgere, Center Nørrebro på unge, uddannelse og beskæftigelse og Center Amager på sundhed 
  • en styrkelse af arbejdet med inddragelse af frivillige og lokalsamfundet, hvor der også er fokus på beskæftigelse og inklusion på arbejdsmarkedet i form af praktik og jobs i lokale virksomheder.

Her er de konkrete omlægninger, som sendes i høring: 

1. Der skal etableres et nyt aktivitets- og samværstilbud i Sydhavnen, som erstatter Pegasus, Amadeus og Café Rose. Det nye tilbud skal afprøve og udvikle nye metoder for samarbejde med civilsamfundet og omlægningen vil ske i dialog med de nuværende brugere. Det nye tilbud skal sammen med tilbuddet Ottilia i Valby desuden udvikle såkaldte livsmestringsforløb med fokus på at indgå i sociale sammenhænge og med fokus på livet i egen bolig. 

2. Der etableres et nyt tilbud på Østerbro og en mobil satellitfunktion på Amager. 

3. Der etableres et Videns- og Kompetencecenter i Nordvest i Nordstjernens tidligere lokaler, hvor Kontakten i Tingbjerg og Pinta i Nordvest skal understøtte arbejdet med peer-to-peer-forløb og tilbyde sociale aktiviteter. Desuden skal det brugerdrevne blad Gloria dække hele byen.

4. Tilbuddet i Hørsholmsgade 20 skal omlægges til et ungetilbud, som gennem aktiviteter og samvær skal støtte unge med sindslidelser i at etablere et godt ungdomsliv. Desuden skal Kontaktcentret på Vesterbro udvides til at rumme både udsatte borgere og borgere med sindslidelser.    

5. Tilbuddene Lyrskovsgade, café Offside, SKC Linnésgade og Nordstjernen afvikles.   

Høringsperioden løber frem til 18. april 2016, hvorefter en færdig model for omlægningen vil blive fremlagt Socialudvalget. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.