Arkivnyhed - kan være forældet

Office 365: Københavns Kommune har indgået den bedst mulige aftale

12.04.2019
8. april bragte Berlingske en artikel om kommunens indkøb af Office 365-licenser. Artiklen bygger imidlertid på flere forkerte oplysninger.

Hovedpåstanden i Berlingskes artikel fra 8. april (online) er, at kommunen har truffet en række dårlige beslutninger ved anskaffelsen af Office 365, og at det har påført kommunen større udgifter end nødvendigt. Læs redegørelsen, som Økonomiudvalget har fået om sagen via linket i bunden.

Artiklen er imidlertid baseret på en række fejlagtige påstande. Kommunen har gjort Berlingske opmærksom på dette flere gange og oplyst nedenstående til Berlingske i forbindelse med tilbagemeldingerne på deres aktindsigter:

  1. Kommunen har indgået den mest fordelagtige aftale med Microsoft – det er bekræftet gennem et benchmark, som er lavet af eksterne eksperter.
  2. Tidsplanen var ikke urealistisk – den blev som indstillet til Økonomiudvalget forskudt efter aftale med samtlige af kommunens forvaltninger af hensyn til andre store igangværende aktiviteter i kommunen.
  3. Office 365-projektet har ikke medført ekstra omkostninger til udskiftning af computere – kommunen har skiftet de computere, som alligevel skulle skiftes helt som vanligt.

Det er fortsat Koncern IT’s vurdering, at kommunen har foretaget det økonomisk mest fordelagtige indkøb af Office 365.

Via linket nedenfor kan du læse hele redegørelsen, som Koncern IT har udarbejdet til Økonomiudvalget.

Kontakt