Arkivnyhed - kan være forældet

Offentlig høring om kommuneplantillæg for kollegie- og ungdomsboliger

19.12.2013
Offentlig høring om kommuneplantillæg for kollegie- og ungdomsboliger frem til den 21. februar 2014.

Borgerrepræsentationen vedtog den 12. december 2013 at udsende et tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring. Tillægget skal fremme byggeri af flere kollegie- og ungdomsboliger i København ved, at der bl.a. introduceres nye parkerings- og friarealkrav til denne boligtype.

Københavns Kommune ønsker bemærkninger og ideer til emnet og forslaget er derfor i offentlig høring fra den 19. december 2013 til den 21. februar 2014.

Du kan se selve forslaget til kommuneplantillægget på:

Hovedbiblioteket, Krystalgade 15

Høringsportal BlivHørt

Desuden kan du skrive din mening og sende dine bemærkninger på BlivHørt og cbu@okf.kk.dk

Høringssvar kan også sendes til:
Københavns Kommune
Økonomiforvaltningen,
Center for Byudvikling
Rådhuset
1559 København V

Mærk kuverten ”Kollegie- og ungdomsboliger”.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 21. februar 2014.