Arkivnyhed - kan være forældet

Øget fokus på socialt udsatte grønlændere i København

21.08.2019
  • ""
Gruppen af socialt udsatte grønlændere i København bliver stadigt større og mere udsat. Socialforvaltningen har udarbejdet løsningsforslag.

Ved en temadrøftelse om udsatte grønlændere i København, som Socialudvalget havde i april måned, blev det tydeligt, at gruppen af udsatte grønlændere i København med alvorlige sociale udfordringer, som har brug for hjælp og støtte, er vokset. Konkrete forslag til at styrke indsatsen på området bliver nu til budgetforslag ved de kommende budgetforhandlinger.

”Gruppen af udsatte grønlændere i København bliver større og større, og deres udfordringer er alvorlige. Der er derfor brug for en målrettet og langsigtet indsats, så udviklingen ikke fortsætter i den forkerte retning,” siger socialborgmester Mia Nyegaard (R). 

Socialforvaltningen har spurgt en række organisationer og fageksperter*, hvad der kendetegner gruppen af udsatte grønlændere i København, og hvordan disse borgere ifølge dem får den bedste hjælp til at komme på rette spor. Generelt er dårlig sundhedstilstand, et udbredt misbrug af særligt alkohol og hash, mange tilfælde af seksuelle overgreb samt sproglige og kulturelle barrierer de største udfordringer for gruppen. 

Organisationerne peger på, at særligt meningsfulde netværk og beskæftigelse er to centrale indsatspunkter, der bør fokuseres på i arbejdet med at få flere fra målgruppen ud af udsathed. 

Flere løsningsforslag

Overordnet peger løsningsforslagene på at gøre den nuværende indsats på området endnu mere opsøgende og helhedsorienteret, hvilket bl.a. kan ske ved at øge antallet af opsøgende medarbejdere. Pt. er der én opsøgende medarbejder med socialt udsatte grønlændere som målgruppe, men forslaget lægger op til yderligere tre medarbejdere. I den forbindelse er planen også at etablere et stærkere samarbejde mellem de opsøgende medarbejdere og rusmiddelbehandlingen og jobcentret.

”Med flere opsøgende medarbejdere og et tæt samarbejde med jobcentret og rusmiddelbehandlingen, vil forvaltningen i endnu højere grad kunne sikre en bedre koordinering og mere helhedsorienteret indsats omkring de udsatte borgere med grønlandsk baggrund,” fortæller Mia Nyegaard.

Derudover lægger løsningsforslagene også op til en øget sundhedsindsats og bedre rusmiddelbehandling for målgruppen.

Hvis alle løsningsforslagene skal realiseres, skal der tilføres 5, 75 mio. kr. i 2020. Socialudvalget besluttede før sommerferien, at forvaltningen skal udarbejde budgetforslag på alle forslagene, som så vil komme i spil sammen med resten af budgetforslagene fra SOF til budgetforhandlingerne for Københavns Kommune i september/oktober 2019. 

Læs mere i indstillingen til Socialudvalget her. 

*Bl.a. Kirkens Korshær, Foreningen Grønlandske Børn, Koefoeds Skole, Liva Rehab, Reden København og Det Grønlandske Husk København.

 

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86