Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt socialt akuttilbud på vej

13.03.2015
Til sommer slår et nyt socialt akuttilbud dørene op på Nørrebro. Her kan københavnere hente støtte i akutte psykiske kriser døgnet rundt.

Målet er at fastholde psykisk sårbare borgere i egen bolig og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Socialudvalget har godkendt, at der overføres lidt under en million kroner til renovering af akut-tilbuddets lokaler.

Det nye akuttilbud etableres som en forsøgsordning i socialpsykiatrien. Her er der fokus på at hjælpe borgerne til at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt, herunder at de så vidt muligt kan bo og føle sig trygge i egen bolig frem for i et botilbud. 

Det er baggrunden for det nye sociale akuttilbud, hvor der er støtte og rådgivning at hente døgnet rundt alle ugens dage for borgere i egen bolig, som står i akutte psykiske kriser. 

Tilbuddet består af tre former for hjælp til både borgerne og deres pårørende:

  • En døgnbemandet akuttelefon
  • Mulighed for, at borgere og pårørende kan komme ind fra gaden og få støtte og rådgivning
    (Præcisering tilføjet 21.07.2015: Borgere og pårørende skal ringe før de møder op)
  • Mulighed for, at borgeren kan komme ind fra gaden og overnatte i akuttilbuddet

Akuttilbuddet slår efter planen dørene op for borgerne til juni i nyrenoverede lokaler med 14 pladser i Griffenfeldsgade. I første omgang etableres akuttilbuddet, der er delvist finansieret af midler fra Satspuljen, som en forsøgsordning frem til 2017. 

Læs mere her 

Tilføjelse 21.07.2015: For yderligere oplysninger om tilbuddet kontakt adelingsleder Lars Stoense Brandt 33 17 29 00

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.