Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt Råd for Frivilligt Socialt Arbejde skal erstatte Kontaktudvalget

21.12.2016
Kontaktudvalget skal nedlægges og i stedet erstattes af et Råd for Frivilligt Socialt Arbejde. Robert Olsen står til at blive formand.

Tilbage i maj 2016 besøgte Kontaktudvalgets formand og næstformand Socialudvalget. De argumenterede for at nedlægge Kontaktudvalget og i stedet oprette et ’Råd for Frivilligt Socialt Arbejde’.
 
Det er på den baggrund, at Socialudvalget nu har godkendt de vedtægter og regulativer, der danner grundlag for det nye Råd for Frivilligt Socialt Arbejde. Kontaktudvalget har sammen med Socialforvaltningen været med til at udarbejde forslag til organisering og opgaver for det nye råd. 

Det nye råd skal have fokus på at skabe opmærksomhed om arbejdet med et frivillighedsperspektiv i det sociale arbejde. Ligesom det nye råd løbende skal inddrages i Socialforvaltningens arbejde med mere samarbejde med civilsamfund.

Fokuseret organ

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde skal desuden arbejde med at formidle viden om det frivillige sociale område i København direkte videre til Københavns Kommune og kommunens politikere. En af forskellene mellem det nuværende Kontaktudvalg og det foreslåede råd er, at rådet vil bestå af færre medlemmer – fra 30 i dag til 14 fremover. 
Ligesom der heller ikke vil indgå politikere og forvaltningsrepræsentanter rådet i rådet. Dette vil betyde, at rådet bliver mere fleksibelt og være en aktiv høringspart i forbindelse med politiske drøftelser og beslutninger på det frivillige sociale område.

Læs her Socialforvaltningens forslag til 14 medlemmer af rådet

Der afsættes 300.000 kr. til sekretariatsbetjening og 100.000 kr. til aktiviteter, mødeforplejning, kampagnemateriale mm om året.
Konstituerede møde først i 2017
Godkender Borgerrepræsentationen Socialudvalgets indstilling, nedlægges Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde. Herefter kontakter Socialforvaltningen de foreninger, som skal tilbydes en plads i det nye frivilligråd. Der afholdes et konstituerende møde primo 2017.  

Frivilligrådet vil blive inviteret til Socialudvalgets budgetmøde sammen med kommunens øvrige råd i marts 2017. Her vil Socialudvalget møde frivilligrådet for første gang.  

Læs her om etablering af Råd for Frivilligt Socialt Arbejde

  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.