Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt projekt skal hjælpe socialt udsatte med skolegang

24.01.2017
50 socialt udsatte børn skal med Klub Penalhus styrke deres lyst til at lære og løfte deres faglige niveau.

Det har Socialudvalget netop besluttet

Det er efterhånden alment kendt, at socialt udsatte børn klarer sig dårligere i skolen end øvrige børn. Og forskning peger på, at uddannelse er den største beskyttelsesfaktor for udsatte børn. Netop derfor er der behov for at mindske elevers sociale baggrund.  

Afprøves på 50 elever

For at kunne hjælpe denne gruppe socialt udsatte børn er Socialforvaltningen nu gået med i en toårig prøveperiode af ’Klub Penalhus’. 

Klub Penalhus er inspireret af den vellykkede britiske Letterbox Club. Eleverne i klubben får tilsendt i alt seks bogpakker på en periode på fire måneder. Bogpakkerne indeholder særligt udvalgte bøger, matematikmaterialer og andre skoleunderstøttende materialer. Projektets primære formål er at styrke lysten til at lære og løfte der faglige niveau i læsning og matematik. 
Projektet skal afprøves af omkring 50 socialt udsatte børn i Københavns Kommune, der i skoleåret 2017/2018 går i 3. eller 5. klasse i en almindelig folkeskole og er anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution eller modtager en forbyggende indsats.

Evalueres af Rambøll og TrygFonden

Rambøll, Trygfondens Børneforskningscenter og Socialforvaltningen evaluerer projektet og måler effekten af indsatsen i læsning og matematik. 

Elevernes afprøvning af Klub Penalhus kører fra august 2017 – maj 2018. Formelt slutter selve projektet i juni 2018. 
Hvis projektet viser gode resultater, skal Socialudvalget tage stilling til en eventuel fortsættelse af projektet. 

Læs mere om Klub Penalhus her

Kontakt