Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt projekt skal forbedre behandlingstilbuddet til misbrugere med smitsom leverbetændelse

10.06.2014
Socialforvaltningen og region Hovedstaden går sammen om et treårigt projekt, som skal forebygge smitte med hepatitis C virus og mindske antallet af dødsfald blandt stofmisbrugere i København.

Misbrugere, som deler sprøjter, vat og skeer, har en stor risiko for at blive smittet med hepatitis C Virus. Derfor er kronisk leverbetændelse, forårsaget af hepatitis C virus, udbredt blandt københavnske stofmisbrugere.

Uden behandling er der stor fare for, at infektionen udvikler sig til skrumpelever og leverkræft med dødsfald til følge. Men i dag bliver kun få misbrugere i København testet for hepatitis C virus og om nødvendigt sat i behandling.

Det råder Socialforvaltningen i samarbejde med Rigshospitalets Infektionsmedicinske afdeling nu bod på med et nyt treårigt projekt. Projektet går i gang til august og skal udvikle en sammenhængende behandling for borgere med misbrug og hepatitis C virus.

I dag er det kommunen, der rådgiver om og screener for hepatitis C virus hos borgere, som er indskrevet i kommunal misbrugsbehandling, mens hospitalerne tager sig af den videre udredning og behandling.Projektet vil afprøve og udvikle en såkaldt Shared Care-model, hvor både opsporing og behandling bliver samlet ét sted – nemlig i de kommunale misbrugscentre. I første omgang indgår tre kommunale tilbud i projektet, og i en senere fase af projektet skal Shared Care-modellen implementeres i yderligere syv misbrugsbehandlingstilbud.

Det forventes, at omkring 2000 borgere får gavn af projektet.

Bliver projektet en succes, er det målet, at Shared Care-modelen skal udbredes til flere af Socialforvaltningens misbrugsbehandlingstilbud.

FAKTA om projektetProjektets består af tre faser:1) Alle borgere indskrevet i tre udvalgte misbrugsbehandlingsenheder får tilbudt test for hepatitis C og evt. videre udredning

2) Behandlingen af borgere med hepatitis C virus starter. Rigshospitalets Infektionsmedicinske afdeling har ansvar for behandlingen, som foregår i misbrugsbehandlingsenhederne. Misbrugsbehandlingsenhederne har ansvar for, at borgerne følger behandlingen.

3) Opsporing og behandling af borgere med hepatitis C virus fortsætter. Shared Care-modellen udbredes til yderligere syv misbrugsbehandlingstilbud i København.

Socialforvaltningen medfinansierer projektet med 2, 034 millioner kroner. 

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning bidrager med 2, 653 millioner kroner i støtte til projektet.