Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt projekt hjælper børn og voksne i familier med psykiske lidelser

28.03.2017
Når mor eller far bliver ramt af en psykisk lidelse, så påvirkes hele familien.

Når mor eller far bliver ramt af en psykisk lidelse, så påvirkes hele familien. Nu tilbyder Socialforvaltningen i samarbejde med Psykiatrisk Center Amager i Region Hovedstaden gruppeforløb, som skal hjælpe børn og voksne med at tale om alle de svære følelser, som følger med at leve i en familie, der er ramt af psykisk sygdom.

”Vi oplever ofte, at der ikke tales om den psykiske lidelse i familierne, fordi forældrene ikke ved, hvordan de kan snakke med deres børn om det. De tænker, at børnene ikke ved eller mærker det, eller de tror, at de belaster børnene for meget ved at inddrage dem. Men det er vores erfaring, at børnene har brug for, at der nogen, der taler med dem om alt det, der sker i familien, når en forælder bliver ramt af en psykisk lidelse” fortæller Christina Christensen, som er familiebehandler i Socialforvaltningen.

Sammen med kollegaen Benedicte Haavardsholm og to behandlere fra Psykiatrisk Center Amager har hun udviklet et koncept for systematiske gruppeforløb i forbindelse med, at en forælder er i ambulant behandling i Region Hovedstadens Psykiatri ved Psykiatrisk Center Amager. De kalder det to-årige projekt Hånd i Hånd.

Fælles sprog og viden

Projektets gruppeforløb kører i fællesskab mellem region og kommune, hvor opgaven er fordelt, så Socialforvaltningen er tovholder for børnegrupperne og Psykiatrisk Center Amager for voksengrupperne.  Målet er, at børn og voksne oplever en koordineret indsats rettet mod hele familien. 

Grupperne for børn og voksne kører hver for sig, men med en fælles dagsorden. I forløbets sidste halve time mødes børn og voksne i den enkelte familie og laver en øvelse sammen. Det sikrer, at alle får fælles viden og sprog om, hvad den psykiske lidelse betyder, og hvordan den påvirker familielivet.

Det første gruppeforløb er netop afsluttet. Børnegruppen bestod af seks børn i alderen 6-9 år og voksengruppen af fem mødre, der er ramt af depression og borderline, samt fire pårørende. Gruppen mødtes otte gange á tre timer med stor tilslutning og engagement hver gang.

Hvorfor græder mor så meget?

Ifølge Christina Christensen er børnene rigtigt gode til at mærke, at noget er anderledes. Men ofte ved de ikke, hvorfor deres mor sover meget, hurtigt bliver vred, græder meget eller ikke kan holde de ting, hun lover. Men når der sættes ord på, og børnene får de rigtige redskaber, så bliver det lettere for dem at forstå og mestre et liv med en mor, der er ramt af en psykisk lidelse.

Og også de voksne tager meget med sig fra gruppeforløbet.

”Særligt det store engagement, tilliden og åbenheden, som alle familierne har vist, er imponerende. Forældre og pårørende har taget ansvaret på sig, så barnet bedre kan forstå situationen og sætte ord på de følelser, der følger med,” siger Christina Christensen.

Bamsekort sætter ord på de svære følelser

Eksempelvis har de såkaldte bamsekort, som børn og voksne kan bruge til at sætte ord på humør og følelser, vist sig succesfulde - og  de bliver efterfølgende også brugt derhjemme.

 ”Det er rigtig godt med bamsekortene, for så kan jeg vise, hvordan jeg har det – for det kan være alt for svært at sige det” siger et barn, mens en mor fortæller:

”Når jeg nogle gange har det svært, så kan jeg pege på tegningen og vise, at det er det, der fylder for mig, så han ikke tror, at han har gjort noget”.

FAKTA om Projekt Hånd i Hånd

I 2017 og 2018 gennemføres i alt fem gruppeforløb. Projektet afsluttes med en evaluering og konference omkring efteråret 2018.
Projektet er støttet med satspuljemidler på 1.750.000 kr.  

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.