Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt partnerskab skal hjælpe borgere med diabetes

24.05.2016
Københavns Kommune og Diabetesforeningen har skrevet under på en ny aftale, som sætter retningen for det fremtidige arbejde med diabetes.

Diabetesindsatsen i København skal op på et højere niveau, der skal tænkes nyt og udvikles nye løsninger til gavn for de mange borgere, der bliver ramt af type 2 diabetes. Det er ambitionen bag den partnerskabsaftale, som Københavns Kommune og Diabetesforeningen skriver under på den 24. maj.

Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen lægger vægt på, at Københavns arbejde på diabetesområdet skal være ambitiøst og en inspirationskilde til landets øvrige kommuner.

- Der er stor forskel på, hvem får type 2 diabetes i dag – fx er borgere med kort eller ingen uddannelse og borgere med anden etnisk baggrund i højere risiko for at udvikle sygdommen end andre. Vi skal have gjort op med den sociale ulighed i sundhed, så alle borgere får de bedste muligheder for at leve godt og længe, siger Ninna Thomsen.

Diabetesforeningen vil blandt andet bidrage til kommunens arbejde med psykosocial rådgivning til borgere, der har type 2 diabetes, hjælpe med at udvikle nye tilbud og sikre sammenhæng til andre regionale og landsdækkende aktiviteter. Og administrerende direktør i foreningen Henrik Nedergaard ser frem til det nye partnerskab med Københavns Kommune.

- Der er behov for at tænke nyt for at gøre det bedre for mennesker med diabetes og deres pårørende. Det kræver nye former for samarbejde på tværs af myndigheder, erhvervsliv og civilsamfund, og det er indsatsen i København et godt eksempel på. Vi glæder os til at være med til at skabe resultater, som vi også gerne ser ske i andre kommuner, siger Henrik Nedergaard.

Nyt Center for Diabetes

Partnerskabsaftalen mellem Københavns Kommune og Diabetesforeningen indgås i forbindelse med, at Københavns Kommune til sommer slår dørene op for et nyt specialiseret Center for Diabetes, hvor Diabetesforeningen fysisk vil være til stede i huset.

- Ved at samle de forskellige diabetestilbud ét sted, gør vi det lettere for københavnere med type 2 diabetes at navigere rundt i sundhedsvæsenet. Og med et specialiseret center får vi samtidig bedre mulighed for at samle kræfterne om at sikre målrettede indsatser til byens forskellige borgere med type 2 diabetes og deres pårørende, siger Ninna Thomsen.

Det nye Center for Diabetes åbner i juli 2016 og vil fysisk ligge på Vesterbrogade 121, 1620 København V.