Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt overfald på Center Lindegården

14.04.2016
I går blev tre medarbejdere overfaldet på Center Lindegården.

Socialborgmester Jesper Christensen mener, at overfaldet endnu en gang understreger behovet for en ny type bosteder til de mest psykotiske og utilregnelige patienter. 

Siden drabet i påsken på Center Lindegården er der indført flere nye procedurer for at sikre medarbejderne og bemandingen omkring de mest utilregnelige beboere er sat op. Men overfaldet viser endnu en gang, at skærpede procedurer og øget bemanding ikke er nok. Det mener Socialborgmester i København, Jesper Christensen:

Procedurer og bemanding er vigtigt. Men det grundlæggende problem kan vi ikke løse alene. Problemet er, at kommunerne bliver tvunget til at håndtere flere og flere psykotiske, utilregnelige og direkte farlige beboere. 

Behandlingspsykiatrien har de seneste år skåret kraftigt i antallet af sengepladser, og patienterne bliver derfor udskrevet hurtigere. Samtidig er antallet af behandlingsdømte eksploderet. Det betyder, at flere psykotiske og utilregnelige patienter ender på de kommunernes bosteder.

Den udvikling skal standses, mener Jesper Christensen:

"De farlige og utilregnelige beboere skal ikke bo på kommunens bosteder. Punktum. Den bedste løsning vil være oprette en helt ny type bosteder, som kommunerne driver i samarbejde med regionerne. Det har jeg foreslået regeringen. Men det tager tid og kræver lovændring. Så til at starte med vil jeg opfordre til, at de bliver indlagt, så de får den hjælp, de har brug for, og så medarbejderne på bostederne ikke skal være bange, når de går på arbejde."

På Center Lindegården bor der borgere, som har alvorlige psykiske problemer og er dømt for kriminalitet. Det at flere beboere både er farlige og dømt for kriminalitet får Jesper Christensen til at pege på kriminalforsorgens ansvar:

"Det giver ikke mening, at psykiatrien og kriminalforsorgen bare kan placere de her mennesker på åbne kommunale bosteder, hvor man ikke kan låse døren, og ikke har ret til at flytte beboere, der er voldelige eller begår ny kriminalitet."

Baggrund
Overfaldet
De tre medarbejdere blev tilkaldt af en alarm, fordi en beboer var blevet aggressiv. I forsøget på at håndtere situationen blev de på forskellige måder udsat for vold. De blev blandt andet, skubbet, svinget ind i væggen og fik kastet ting efter sig. Beboeren blev efterfølgende anholdt af politiet og sidder nu varetægtsfængslet. 

Skærpede procedurer
Efter drabet fik Center Lindegården to strakspåbud af Arbejdstilsynet. For at imødekomme dem er der indført en række skærpede procedurer. Herunder:

  • Medarbejderne skal altid gå to og to sammen, og de skal altid kunne se eller høre hinanden
  • Københavns Kommune har bestilt et specialrådgivnings forløb fra VISO, så vi får den bedst mulige rådgivning om, hvordan vi håndterer de mest udadreagerende borgere

Læs Kommunens tilbagemelding til Arbejdstilsynet. Her er det nærmere beskrevet, hvordan påbuddene vil blive imødekommet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.