Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt lys over København

22.10.2013
Ny aftale om gadebelysning til 250 mio. kr. halverer CO2-udledningen og giver øget tryghed til københavnerne.

Københavns Kommune har netop indgået en aftale med det franske lysfirma Citelum om udskiftning af 20.000 gamle lysarmaturer med energivenlige LED-lyskilder og en udskiftning af 8.000 lysmaster. Aftalen glæder teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF), der sikrede en kvart mia. kr. til arbejdet i forbindelse med kommunens budget for 2013.

- København skal være verden første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Med aftalen halverer vi energiforbruget og CO2-udledningen fra byens gadebelysning. Det svarer til forbruget i mere end 4.500 lejligheder. Endelig opnår vi med aftalen en driftsbesparelse på mere end 17 mio. kr. om året. De sparede penge kan vi bruge på at skabe en endnu bedre by for københavnerne, siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Med overgangen til LED-belysning vil københavnerne komme til at se byen i helt nyt lys.

- Den nuværende gadebelysning sikrer primært lys på kørebanerne til glæde for bilisterne. Men fremover kan vi sprede lyset over et større område, så cyklister og fodgængere får nemmere ved at finde vej gennem byen, forklarer Ayfer Baykal.

LED-belysningen vil også være med til at skabe mere tryghed i København, da kommunen kan skrue op for lyset i områder, der er præget af utryghed. Derfor skal der nu laves en belysningsplan i samarbejde med byens lokaludvalg og andre lokale aktører.

- Vi arrangerer nu lokale byvandringer, der samlet set vil dække 300 km af byens veje og stier. Her vil københavnerne få mulighed for at komme med deres ønsker til den fremtidige belysning. Københavnerne ved, hvor det er utrygt at færdes. Derfor skal københavnerne også være med til at bestemme, hvor vi skal skrue op for belysningen, siger Ayfer Baykal.

Citelum overtager med aftalen også ansvaret for at vedligeholde vejbelysningen i København i 12 år frem til 2025.

- I Citelum-gruppen er vi meget stolte over den tillid, som vi har fået fra en af Europas store byer. Københavns målsætning om at blive CO2-neutral inspirer os alle, og det giver Citelum en enestående mulighed for sammen med Københavns Kommune at vise andre byer, at det er en god idé at skifte til miljøvenlig gadebelysning, siger CEO Michel Tesconi i CiteLum, som sætter gang i udskiftningen efter årsskiftet.