Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt grønt byområde forbinder Islands Brygge og Amagerbro

26.02.2015
Området Faste Batteri kommer fremover til at lægge grund til 10 bygninger i varierende højde.

Grønne klimatilpasningsløsninger og grønne cykelruter skal være med til at sikre, at området får et rigt byliv i samspil med de omkringliggende kvarterer. Det er resultatet af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af Bach Gruppens forslag til brugen af området Faste Batteri på Islands Brygge.

Området, der strækker sig fra Islands Brygge Metrostation ud af Njalsgade til Amagerfælledvej, har længe ligget som et ingenmandsland mellem kvarterene Amagerbro og Islands Brygge, og har været genstand for en del debat. Tidligere forsøg på at udvikle området har mødt stor kritik i lokalområdet, da de tidligere foreslåede projekter har været svære at realisere og har skilt sig meget ud fra omgivelserne. 

Det seneste forslag fra Bach Gruppen har dog bragt stor begejstring hos Teknik- og Miljøudvalget, der har godkendt, at der kan laves en ny lokalplan, som giver mulighed for, at få udviklet et attraktivt byområde, der skaber nye forbindelser mellem de omgivende bydele. 
”Intentionerne med det nye projekt er rigtig gode, og imødekommer mange af de bekymringer, der var lokalt overfor det oprindelige projekt. Byggeriet vil give rigtig meget tilbage til lokalområdet i form af nye byrum, mere grønt og et sammenhængende stisystem til fodgængere og cyklister. Og så er det positivt, at det tegner til at en del af de nye boliger bliver almene. Derudover er jeg meget begejstret for, at Bach Gruppen også vil arbejde med tiltag, der kan fremme fællesskabet,” siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Grøn skybrudssikret bypark

Faste Batteri bliver en blanding af boliger, erhverv og institutioner markeret af to signaturbygninger på henholdsvis 70 og 86 meter, mens de resterende bygninger vil være mere genkendelige boligkareer. Det fredede fortidsminde ”Faste Batteri” ud mod Ørestad Boulevard bliver genetableret som en grøn bypark, og man vil kunne færdes i området på et grønt stisystem, som cyklist eller fodgænger. 

”Langs det grønne stisystem vil der være en række byrum med forskellige muligheder for at slappe af i nogle dejlige omgivelser. Vi har herudover kigget på at integrere en række skybrudsløsninger, så vi kan håndtere de store vandmasser i forbindelse med skybrud, på en måde så de også kommer beboerne til gavn i det daglige. Eksempelvis vil en del af det grønne strøg agere midlertidig vandkanal, og et af byrummene vil danne rammen om et vandtorv, som kan optage større vandmængder under skybrud”, fortæller Anders Bo Bach, Direktør i Bach Gruppen i København. 

Nye sociale fællesskaber 

Som en del af planen har Bach Gruppen lagt op til, at der i dele af ejendommene skal arbejdes med at skabe nogle rammer, der kan hjælpe nye sociale fællesskaber på vej. 
”De steder hvor der er fælles faciliteter i dag, er de ofte ikke tænkt ordentligt ind fra start. Vi overvejer at opgradere fællesområderne og eksempelvis lave et fantastisk fælleskøkken, etablere fælleshaver eller nyttehaver, oprette delebilsfaciliteter og et cykelværksted eller lignende. Vi ved ikke, hvor efterspurgt det reelt er. Derfor overvejer vi at lave nogle nedslag i projektet, hvor vi eksperimenterer med det”, slutter Anders Bo Bach.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen skal nu foretage en intern høring af relevante instanser - herunder Amager Vest lokaludvalg, Kulturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening - med henblik på bidrag til udarbejdelse af lokalplanforslaget. 
Teknik- og Miljøforvaltningen forventer herefter at forelægge forslaget til den nye lokalplan til vedtagelse i Borgerrepræsentationen sommeren 2015, hvorefter det sendes i offentlig høring i 8 uger. Den endelige lokalplan skal godkendes i starten af 2016.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.