Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt EU-kontor indviet

04.06.2015
Mandag d. 1. juni blev hovedstadsregionens nye EU-kontor i Bruxelles indviet.

Åbningen af Hovedstadsregionens nye EU-kontor, ”Copenhagen EU Office”, d. 1. juni blev det officielle startskud for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner, som står bag det nye kontor i Bruxelles.  

Kontoret skal sikre, at kommuner, region og erhvervsliv i hovedstadsregionen får mest muligt ud af EU-samarbejdet. Bl.a. skal kontorets EU-rådgivere hjælpe virksomheder med at skaffe projekt- og støttemidler til udvikling af nye produkter, der kan komme borgerne til gode. Det kan fx være smartere og bedre maskiner til behandling af patienter på hospitalerne, klimaløsninger i byerne og mere avanceret teknologisk forebyggelse af kroniske sygdomme.

Via kontoret kan parterne bag kontoret også få hjælp til at søge midler til egne udviklingsprojekter inden for eksempelvis velfærdsteknologi, miljøteknologi eller nye initiativer for erhvervslivet.

Copenhagen EU Office fokuserer på områder, der er knyttet til løsning af de store samfundsmæs-sige udfordringer inden for sundhedsteknologi, bæredygtig og grøn vækst, mobilitet og infrastruktur på tværs af regionen.
 
Et samarbejde mellem region og kommune
Ifølge overborgmester Frank Jensen er ”Copenhagen EU Office” et vigtigt skridt i den rigtige retning, når det kommer til investering i f.eks. grøn teknologi.

- Det er en stor fordel for borgere og virksomheder i København, at hovedstaden nu er repræsenteret i Europas magtcentrum, så vi kan øge vores indflydelse i EU. EU-midler vil blandt andet styrke vores arbejde med at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad og skabe job og vækst, siger overborgmester Frank Jensen.
 
Fakta:

 • Copenhagen EU Office er etableret i et partnerskab mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Kontoret har en leder samt fire medarbejdere og et budget på otte mio. kr. i 2016.
 • Copenhagen EU Office har til huse i Nordic House i Bruxelles i et kontorfællesskab med Capital Region Denmark EU Office (creoDK) og Malmö EU Office.
 • Parterne har etableret Copenhagen EU Office for at gøre Greater Copenhagen mere synlig i Bruxelles, skaffe projektfinansiering til udvikling i virksomheder, kommuner og region og involvere regionens aktører stærkere i de europæiske netværk for innovation og teknologisk udvikling. Konkret er der sat et mål om at kontoret i 2018 har lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr.
 • I 2015-2016 har Copenhagen EU Office fire satsningsområder:
  Innovation i virksomheder
  Bæredygtig regional- og byudvikling
  Sundhedsteknologi og aktiv aldring
  Mobilitet og sammenhæng på tværs i regionen.