Arkivnyhed - kan være forældet

Nyt økonomisystem i København skal ensarte processerne

04.05.2015
Efter et EU-udbud har kommunen besluttet at købe en SAP-løsning af it-leverandøren KMD.

Det nye økonomisystem skal erstatte en række forskellige, ældre systemer, og skabe et bedre økonomisk overblik der gør, at det bliver nemmere at træffe de rette beslutninger i forbindelse med regnskaber, budgetter og den løbende økonomiske opfølgning.

Det nye økonomisystem skal understøtte mere brugervenlige, standardiserede og effektive processer for de mange medarbejdere i kommunen og give politikerne og kommunens 1500 ledere et bedre grundlag, når der skal træffes økonomiske beslutninger.

Bedre økonomistyring

"Når systemet er implementeret, vil det give kommunen en moderne og fælles økonomistyring, så alle arbejder med økonomi på samme måde. Det vil give os et bedre overblik over økonomien og gøre vores økonomistyring mere effektiv", siger direktør i Koncernservice, Kasper Schmidt.

"Vi får en række store fordele med det ny system, men samtidig er vi ikke blinde for, at det også bliver en stor udfordring for rigtig mange i kommunen at implementere det nye system. For eksempel er vi nødt til at standardisere en lang række processer og arbejdsgange, ligesom vi skal være helt sikre på, at medarbejderne er klar til systemet, inden vi tager det endeligt i brug. Så det kræver et stort samarbejde på tværs i kommunen", siger Kasper Schmidt og fortsætter:

"Vi vil i et tæt samarbejde med leverandøren KMD tilstræbe en løsning så tæt på standard, som det kan lade sig gøre, så vi får så få børnesygdomme i systemet som muligt."

Ny teknologi

Det nye økonomisystem bygger på SAP’s nyeste HANA-teknologi, som gør det muligt at analysere store mængder data i realtid.

"Den nye teknologi vil give kommunen en meget bedre mulighed for at lede på et rettidigt og validt grundlag støttet af effektive administrative processer", forklarer programchef Mads Udby Olesen og fortsætter:

"Det skyldes, at kommunens økonomiske datagrundlag bliver samlet i ét system frem for over 40 forskellige systemer, som det er i dag. Samtidig har vi i kommunen besluttet at standardisere på tværs, så vi løser ens opgaver, på samme måde i det samme system."

Løsningen skal implementeres i løbet af de næste par år, og forventes fuldt implementeret i 2018. I budgettet for 2015 har Københavns Kommune samlet bruttoudgifter for 47,8 milliarder kroner.

Kontakt

Københavns Kommune, kommunikationsrådgiver Camilla Frederiksen, camilla.frederiksen@ks.kk.dk, telefon:2496 9870.