Arkivnyhed - kan være forældet

Nye uddannelsesmuligheder gør det nemmere at få job

04.04.2017
Er du ledig? Så er det nu nemmere for dig at få uddannelse til job, hvis du går efter jobs med arbejdsmangel. Det sikrer nye regler.

Der mangler hænder i mange kroge af arbejdsmarkedet – bl.a. inden for brancher som restauration og transport. Det vil de nye uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet forsøge at gøre op med ved at gøre det lettere at få uddannelse inden for områder med rekrutteringsudfordringer.

Reglerne sigter først og fremmest mod at afhjælpe mangel på arbejdskraft gennem uddannelse af ledige inden for mangelområder.

Uddannelse kan f.eks. ske ved opkvalificering forud for ansættelse, 6 ugers jobrettet uddannelse, uddannelsesløft eller gennem voksenlærlingeordningen. Disse ordninger er nu gjort mere fleksible.

Læs mere om ordningerne her.

Tal med dit jobcenter om mulighederne for opkvalificering eller uddannelse til dit næste job.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.