Arkivnyhed - kan være forældet

Nye tidsbegrænsede p-zoner fra 28. november

19.10.2018
Fra 28. november 2018 bliver der indført tidsbegrænset parkering i tre byområder i hhv. Nordvest, Valby og på Islands Brygge.

Der er tale om områder, hvor der er stort pres på parkeringspladserne, hvilket især skyldes, at der hidtil har været mange bilister udefra, som udnytter den gratis parkering på grænsen til Københavns betalingszoner. Det går ud over beboerne i de pågældende områder, som har haft svært ved at få en parkeringsplads tæt på deres bopæl. 

Målet med at indføre tidsbegrænset parkering, så man kun må parkere tre timer ad gangen, er at gøre det mindre attraktivt for udefrakommende bilister at parkere i området. Samtidig kan de lokale beboere og virksomheder søge om en parkeringslicens, som undtager dem for tidsbegrænsningen, så de frit kan benytte pladserne.

Beboerne og virksomheder med adresse i de berørte bydele får direkte besked via e-boks. E-boks brevene sendes ud fra starten af uge 43. Forud for oprettelsen af de tidsbegrænsede p-zoner er der gennemført høringer i de tre bydele. Høringerne har ikke givet anledning til justeringer af zonerne.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.