Arkivnyhed - kan være forældet

Nye skoledistrikter på Amager

20.10.2016
Amager Fælled Skole, Skolen på Amagerbro og Lergravsparkens Skole har fået nye skoledistrikter.

Borgerrepræsentation har den 22. september 2016 besluttet at ændre skoledistrikterne for Amager Fælled Skole, Skolen på Amagerbro (tidligere Sønderbro Skole) og Lergravsparkens Skole.

Amager Fælled Skole vil i de kommende år ikke have plads til alle skolesøgende børn i skolens nuværende distrikt, og derfor ændres skoledistriktet for Amager Fælled Skole, så en del af de kommende elever hører til Skolen på Amagerbro ved skoleindskrivningen. Skolen på Amagerbro har ledig kapacitet og ligger tæt på.

Den nye skole på Nordøstamager har også fået tildelt sit distrikt, som gælder ved næste skoleindskrivning. Skolens distrikt består hovedsageligt af nye boliger, som er bygget eller er under opførelse i området omkring skolen samt ældre boliger i Holmbladsgadekvarteret, der tidligere har tilhørt Lergravsparkens Skole.

Skoledistriktsændringerne er trådt i kraft og gælder således ved indskrivningen af elever til skoleåret 2017/2018. Indskrivningen sker i ugerne 45-47 2016.

Læs Borgerrepræsentations beslutning den 22. september 2016.

Se hvilket skoledistrikt dit barn hører til.