Arkivnyhed - kan være forældet

Nye skoledistrikter på Amager

25.08.2016
Amager Fælled Skole, Skolen på Amagerbro og Lergravsparkens Skole får formodentlig nyt skoledistrikt.

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg besluttede på et møde den 17. august 2016 at sende et forslag om ændring af Amager Fælled Skole, Skolen på Amagerbro (den tidligere Sønderbro Skole) og Lergravsparkens Skoles grunddistrikter videre til Borgerrepræsentationen, som træffer den endelige beslutning. 

På mødet behandlede udvalget også, hvilke områder distriktet for den nye skole på Nordøst Amager skal omfatte. Amager Fælled Skole vil i de kommende år ikke have plads til alle skolesøgende børn i skolens nuværende distrikt, og derfor ændres skoledistriktet for Amager Fælled Skole, så en del af de kommende elever hører til Sønderbro Skole ved skoleindskrivningen. Sønderbro Skole har ledig kapacitet og ligger tæt på.

Den nye skole på Nordøstamager får ligeledes tildelt sit distrikt, som gælder ved næste skoleindskrivning. Skolens distrikt består hovedsageligt af nye boliger, som er bygget eller er under opførelse i området omkring skolen samt ældre boliger i Holmbladsgadekvarteret, der tidligere har tilhørt Lergravsparkens Skole.

Ørestad Skole står med de samme kapacitetsudfordringer, men her afviste udvalget forvaltningens forslag om at ændre skoledistrikterne for Ørestad og Dyvekeskolen. Udvalget har i stedet bedt forvaltningen om, at den frem mod forhandlingerne for budget 2017 undersøger mulighederne for at bygge nye skolespor i Ørestad. 

De nye skoledistrikter for Amager Fælled Skole og den nye skole på Nordøst Amager træder i kraft den dag, Borgerrepræsentationen behandler forslaget, hvis et flertal vedtager ændringerne. Det vil i så fald gælde ved indskrivningen af elever til skoleåret 2017/2018.

Du kan læse udvalgets beslutning her.

(Redigeret den 28. august 2016)
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.