Arkivnyhed - kan være forældet

Nye retningslinjer for altaner

24.02.2016
  • billede af altan
Standardstørrelser på altaner skal sikre mere ensartet sagsbehandling for de mange københavnere, der ønsker at få altan.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet et nyt sæt retningslinjer for altaner. Vejledende standardstørrelser skal sikre gennemskuelige regler og sikre den fornødne afvejning mellem hensynet til de københavnere, der ønsker sig en altan, og beboere i de underliggende lejligheder, der vil få forringet dagslys. Alt efter afstanden til nærmeste bygning kan københavnerne se frem til altaner med en dybde på mellem 70 og 150 cm. Samtidig vil længden af altanerne afhænge af antallet af vinduer i de underliggende lejligheder.

 ”Altaner har stor betydning for kvaliteten af en lejlighed, da det bliver nemt for beboerne at komme ud i det fri. Samtidig bidrager altaner til et godt byliv med, da vi skaber liv på de ellers døde husfacader. Men vi har nu også fået meget præcis viden om, hvor meget altaner reducerer dagslyset i de underliggende lejligheder. Med de nye retningslinjer sikrer vi en god balance mellem de ofte modsatrettede interesser,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Reglerne om standardstørrelse vil ikke gælde for et mindre antal sager, hvor særlige lysforhold gør sig gældende. Tilladelse til altaner skal fortsat gives på baggrund af en helhedsvurdering af forholdene, det nye er, at sagsbehandlingen også skal omfatte en partshøring hos dem, der får reduceret dagslyset i deres lejligheder.