Arkivnyhed - kan være forældet

Nye regler for sygemeldte

23.02.2015
1. januar 2015 trådte der nye regler i kraft for sygemeldte, der har et arbejde, og sygemeldte ledige, der modtager sygedagpenge.

Hvis du forventer at være syg i mere end otte uger, skal du som noget nyt medbringe en lægeattest til den første samtale i jobcentret. Derudover intensiverer jobcentret sin indsats og vil ofte indkalde den sygemeldte til samtaler.

Den sygemeldte selv og den sygemeldtes arbejdsgiver kan desuden bede om en ekstraordinær tidlig indsats – en såkaldt fast-track-samtale. Den sygemeldte skal enten selv bede om at komme på denne ordning eller bekræfte arbejdsgiverens ønske om, at man deltager i ordningen. Med fast track vil man komme til sin første samtale efter 14 dage.

De nye regler er anden del af sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juni 2014. Med anden del, der gælder fra 1. januar 2015 er der fokus på at give sygemeldte den individuelle støtte, de har behov for ift. at vende tilbage til job. De nye regler skal også sikre en tidlig og intensiv indsats for de, der er i risiko for at få et længerevarende sygdomsforløb.

Læs mere om at være sygemeldt