Arkivnyhed - kan være forældet

Nye regler for el-løbehjul i København

24.06.2019
Borgerrepræsentationen har vedtaget nye retningslinjer for udlejningskøretøjer. Det betyder et loft over antallet af løbehjul i gaderne.

Man kan næppe have undgået at lægge mærke til dem. Hvis ikke man selv er snublet over et, så har man måske set dem ligge henslængt på fortove og ved pladser i København.

De elektriske udlejningsløbehjul har gjort sit indtog i København, og på trods af forbud mod at parkere dem på kommunale arealer uden forudgående tilladelse har det været netop der, man har kunnet se dem. Men med de nye regler vedtaget af Borgerrepræsentationen torsdag, der i starten skal køre som en etårig forsøgsordning, bliver der nu sat en begrænsning på, hvor mange løbehjul der må opstilles i de forskellige bydele og udlejes fra offentligt areal.
 

Loft over antal opstillede udlejningscykler og udlejningsløbehjul

Helt konkret betyder retningslinjerne, at der fremover kun må opstilles 200 udlejningscykler og 200 udlejningsløbehjul i Middelalderbyen, ved de store stationer og på strøggader som Vesterbrogade og Østerbrogade. For resten af byen gælder et loft på 3.000 for henholdsvis cykler og løbehjul. Det bliver leverandørernes ansvar, at de forskellige udlejningskøretøjer kun kan udlejes fra de områder, kommunen har givet en tilladelse til.

Leverandører af udlejningscykler og -løbehjul kan ansøge om etårige tilladelser til at opstille deres køretøjer forskellige steder. Der vil blive lavet en status på forsøgsordningen i første kvartal af 2020 med henblik på at vurdere, hvordan brugen af el-løbehjul påvirker byen. På baggrund af erfaringerne kan retningslinjerne blive evalueret. Teknik- og Miljøforvaltningen påpeger dog, at en effektiv håndhævelse og løbende evaluering af ordningen kræver, at der afsættes 1,5 mio. kr. til arbejdet i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil hurtigst muligt orientere de virksomheder, der har vist interesse for at opstille cykler og el-løbehjul i København om muligheden for at søge om tilladelse. Forsøgsordningen og dertilhørende vilkår kan træde i kraft med umiddelbar virkning efter den politiske behandling. Forvaltningen lægger op til, at en tilladelse kan tilbagekaldes, hvis en leverandør ikke overholder vilkårene i tilladelsen, ligesom det kan medføre afslag om en ny tilladelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at kunne åbne for ansøgninger i den kommende uge, men da kommunen er forpligtet til at følge en række procedurer i ansøgningsprocessen til grund for sagsbehandlingen herunder foretage en partshøring mv. i forbindelse med at tildele denne slags tilladelser, vil der sandsynligvis gå to måneder, inden reglerne de facto får en effekt.

 

Fakta

Flere forskellige udlejere kan søge om tilladelse til at opsætte løbehjul, men overstiger man maks. antal køretøjer i en bydel, vil de forskellige udlejningsselskaber bliver tildelt pladser ud fra følgende kriterier:

  • Bedst mulig dokumentation eller sandsynliggørelse af, at de generelle vilkår vil kunne efterleves. Særligt hensynet til den generelle fremkommelighed for fodgængere, andre trafikanter og kommunale funktioner som fx renhold vil blive vægtet.
  • Bæredygtighed, holdbarhed af køretøjet.
  • Social bæredygtighed.
  • Kvalitet, stand og vedligehold af køretøjerne.
  • Brugervenlighed og tilgængelighed, herunder geografisk spredning over hele byen.
  • Æstetisk udtryk, herunder evt. anvendelse af reklame.
  • Dokumentation for effekt på mobiliteten i byen, herunder hvilken type transportform der erstattes, samt beskrivelse af hvordan der vil arbejdes herfor (fx gennem levering af data).