Arkivnyhed - kan være forældet

Nye principper for midler til frivilligt socialt arbejde

10.06.2014
Socialudvalget har vedtaget nye rammer for fordeling af de såkaldte § 18-midler, som udvalget hvert år uddeler til frivilligt socialt arbejde.

Socialudvalget har besluttet:

  • at 15% af midlerne fremover øremærkes 3-årige projekter. Frivillige organisationer, der ønsker at indgå i samskabelsesprojekter med Socialforvaltningen, vil blive prioriteret
  • at for sent indkomne ansøgninger afvises og henvises til næste års ansøgningsrunde, 
  • at loftet for påkrævet statsautoriseret regnskabsaflæggelse hæves til 500.000 kr. 

De nye rammer har været i høring i Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt arbejde.


Øremærkning af midler til samskabelsesprojekter

Fremover skal en del af puljen til frivilligt socialt arbejde bruges mere strategisk, så man sikrer en bedre sammenhæng mellem den frivillige indsat og det øvrige arbejde på området.Derfor vil 15% af § 18-midlerne være reserveret til treårige projekter, hvor særligt samskabelsesprojekter mellem frivillige organisationer og Socialforvaltningen vil blive prioriteret. I 2014 har 10% af § 18-midlerne været reserveret til treårige bevillinger, svarende til 1,23 mio. kr. 


Ny beløbsgrænse for bevillinger, der kræver revisionspåtegnet regnskab

Loftet for, hvornår der kræves revisionspåtegnet, er blevet hævet fra 100.000 kr. til 500.000 kr. Det sker for at sikre, at midlerne benyttes til det sociale arbejde – og ikke det regnskabsmæssige. 


For sent ankomne ansøgninger afvises og henvises til næste år

Socialforvaltningen har tidligere år modtaget ansøgninger efter fristens udløb. For at sikre en lige behandling af alle, foreslår forvaltningen, at for sent modtagne ansøgninger henvises til næste års behandling af ansøgningerne.