Arkivnyhed - kan være forældet

Nye parkeringsregler skal reducere trængslen i København

06.08.2015
Højere priser for parkering skal nedbringe trængslen i hovedstaden og finansiere nye parkeringsanlæg

Teknik- og Miljøforvaltningen i København har fremlagt en vifte af initiativer, der skal reducere antallet af biler i byen, nedbringe trængslen og sikre flere parkeringspladser til københavnerne. Blandt initiativerne er en forøgelse af prisen for en beboerlicens til 3.500 kr. om året, øget timebetalingen for parkering i Indre By, en justering af parkeringszonerne og nye parkeringsanlæg. Teknik- og Miljøudvalget skal behandle forslagene på deres møde den 10. august.

Ifølge loven kan en kommune kun opkræve betaling for parkering, hvis det medvirker til at nedbringe trængslen. I 2014 steg både biltrafikken og bilejerskabet i København efter en årrække med fald. Derfor anbefales en forhøjelse af prisen for en beboerlicens fra 730 kr. om året til 3.500 kr. frem mod 2018 for at reducere antallet af biler og dermed trængslen. Samtidig foreslås det kun at udstede én beboerlicens per husstand fra 2018. Der er i dag udstedt 34.000 beboerlicenser. De foreslåede initiativer vil reducere antallet af beboerlicenser med henholdsvis 3,5 og 4 pct.

De øgede indtægter fra parkering skal være med til at finansiere nye parkeringspladser i de dele af byen, hvor københavnerne i dag har svært ved at finde en parkeringsplads, eksempelvis på Østerbro. De nye pladser skal etableres i parkeringsanlæg, så gaderne holdes fri til forbedringer af forholdene for cyklister, fodgængere og bylivet.

Endelig anbefales en udvidelse af den eksisterende betalingszone, da det i områderne op til betalingsområdet kan være svært for beboerne at finde en parkeringsplads, fordi pendlere og andre besøgende vælger at parkere her for at undgå betalingen. Det samme gør sig gældende ved stationer som Nørrebro, Valby, Ryparken, Svanemøllen og Lergravsparken, hvorfor der også her skal laves betalingszoner.

I Indre By foreslås en forøgelse af prisen for timeparkering i Rød Zone til 38 kr. pr. og en udvidelse af området til at omfatte yderligere 700 pladser. Det skal reducere belægningen på områdets parkeringspladser med 16 pct. og dermed reducere trængslen i det centrale København.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.