Arkivnyhed - kan være forældet

Nye parkeringslicenszoner i København

21.11.2016
5. december 2016 ændres licenszonerne i København.

Formålet med ændringerne i parkeringslicenszoner er at skabe bedre og mere fleksible parkeringsforhold for beboere og erhvervsliv, idet de nye større zoner giver adgang til langt flere parkeringspladser end hidtil. 

'Formålet er at mindske risikoen for, at man kommer sent hjem om aftenen og skal cirkle rundt i lang tid uden at kunne finde en parkeringsplads. Fremover får man mulighed for at parkere med beboerlicensen inden for et meget større område, så man nemmere kan komme af med bilen. Det oplever vi, er et essentielt behov hos rigtig mange københavnere,' siger centerchef Jes Øksnebjerg fra Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Ændringen betyder, at de nuværende 17 licenszoner lægges sammen til seks større zoner. Hertil kommer tre licenszoner i den nye gule betalingszone, som træder i kraft 1. marts 2017. De større licenszoner er så vidt muligt anlagt ud fra naturligt afgrænsede områder, så man som beboer fx ikke skal krydse store trafikerede veje for at finde en plads. 

Ændringer i Indre by

I Nansensgade-kvarteret i Indre By vil licensindehaverne opleve flere forandringer. Dels bliver deres nuværende licenszone ændret, så den fremover stopper ved Gyldenløvesgade. Dvs. at man ikke længere kan parkere i Dahlerupsgade og Nyropsgade på den anden side af Gyldenløvesgade. 

Men samtidig bliver Indre Bys røde betalingszone fra nytår udvidet til også at omfatte Nansensgade-kvarteret, og det betyder, at prisen for at parkere uden beboerlicens bliver næsten fordoblet. Formålet er at begrænse mængden af udefrakommende bilister, der parkerer i området, hvorved flere pladser bliver tilgængelige for beboerne. Prisen for parkering stiger i dagtimerne fra 18 til 35 kr. i timen, om aftenen fra 11 til 13 kr. i timen og om natten fra 3 til 5 kr. i timen. 

De ændrede licenszoner er blevet varslet i kommunens digitale parkeringsbutik. Hvis man allerede har en beboerlicens, erhvervslicens eller lånebilslicens, bliver den automatisk opdateret og ændret til den nye zone. Det er ikke alle licenszoner, der ændres, men alle berørte borgere og erhvervsdrivende får et brev i e-boks om, hvilke ændringer der gælder for dem. 

Se vedhæftet kort over de nye licenszoner samt vedhæftet kort over betalingszonerne, hvor rød zone udvides fra årsskiftet, mens gul zone træder i kraft 1. marts 2017. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.