Arkivnyhed - kan være forældet

Nye nøgletal giver status på København

11.03.2015
  • ""
Københavns Kommune åbner nu op for kommunens regneark og har samlet en lang række nøgletal om København og dets indbyggere.

I hvilken københavnsk bydel er indkomsterne størst? Er der flest københavnere der cykler eller kører i bil? Hvor høj er indkomstskatten i København i forhold til landets andre kommuner? Københavns Kommune nye nøgletalsrapport giver svar på ovenstående og en lang række andre spørgsmål om hovedstaden og københavnerne. Nu kan alle danne sig et samlet overblik og kigge København over skulderen.

”København er på mange måder et lokomotiv for resten af landet. Det er her vækst og arbejdspladser bliver skabt. Men hovedstaden har også en række sociale, sundhedsmæssige og økonomiske udfordringer. Det skal blive bedre, hvis København fortsat skal være en god by at bo i for alle borgere,” siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Rapporten viser Københavns styrker og udfordringer. Eksempelvis har København haft en gennemsnitlig økonomisk vækst på over 2 procent siden 2000, men København har samtidig en lavere vækst end andre nordeuropæiske storbyer som Stockholm, Oslo eller Hamborg. Uddannelsesniveauet er højere i København end i resten af landet, men samtidig får børnene lavere karakterer i folkeskolen og ungdomsuddannelserne har et højere frafald end på landsplan.

Rapporten indeholder ca. 100 nøgletal inden for 14 forskellige områder som befolkningsudvikling, erhverv og vækst, klima, uddannelse, sundhed, kommunal økonomi mv. I rapporten sammenlignes København med resten af landet, udvalgte danske byer og internationale storbyregioner. Nøgletallene udgør fakta, som kan danne baggrund for kommunens mål, strategier og politiske beslutninger.