Arkivnyhed - kan være forældet

Nye medlemmer til Udsatterådet

21.12.2016
Socialudvalget har netop udpeget nye medlemmer til Udsatterådet.

Det er Kira West (leder af Reden International), Lotte Molsing (chef for Kirkens Korshær), Mirka Mozer (direktør i Indvandrerkvindecentret), Susanne Svenningsen (Rådgivningschef i Mødrehjælpen København), Birthe Lundgren (Leder af Grevinde Danners krisecenter), Margrethe Wivel (Forstander i Settlementet) og Mille Schiermacher (Projektleder i Det Grønlandske hus).

Samtidig med udpegningen af nye medlemmer har Socialudvalget også godkendt, at rådet kan bestå af op til 18 medlemmer. I dag består Udsatterådet af 15 medlemmer inkl. formand. Formålet med at gøre rådet større er at skabe variation og inddrage flere perspektiver.  

Skal bestå af organisationer

Siden Udsatterådet blev etableret af Borgerrepræsentationen tilbage i 2009, har rådet bestået af enkeltpersoner, der bliver udpeget for en fireårig periode. Socialforvaltningen oplever det som en langstrakt proces, hvis oprindeligt udpegede medlemmer træder ud af Udsatterådet før tid, da nye potentielle medlemmer både skal godkendes af Socialudvalget og Borgerrepræsentationen.

Derfor lægger Socialudvalget op til, at det fremover kun er organisationer, der udpeges af Socialudvalget og Borgerrepræsentationen til Udsatterådet, og ikke navngivne organisationsrepræsentanter. Hvis organisationen vil skifte medlem inden for den fireårige periode, skal kun Socialudvalget orienteres om skiftet af nyt medlem.

Organisationerne skal fortsat godkendes af Borgerrepræsentationen og bliver udpeget for en fireårig periode. 

Forbehold for politisk godkendelse

Udpegning af nye rådsmedlemmer og ændring af forretningsorden er med forbehold for politisk godkendelse af Borgerrepræsentationen, der har det på programmet på førstkommende møde i 2017. 

Læs mere om udpegning af nye medlemmer til Udsatterådet samt revision af vedtægter 
 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.