Arkivnyhed - kan være forældet

Nye leverandører skal videreudvikle madkvalitet og økoløft i Københavns Kommune

28.09.2016
På baggrund af et EU-udbud har Københavns Kommune valgt Løgismose Meyers A/S som ny leverandør til at styrke madkvaliteten.

Løgismose Meyers A/S vil fortsætte den økologiske omstilling i kommunens køkkener på fx plejehjem og i daginstitutioner. Københavns Madhus vinder samtidig en ny opgave med at udvikle aktiviteter til udsatte borgere med mad som omdrejningspunkt.

Med et politisk mål om 90 % økologi i alle Københavns Kommunes køkkener og en ambition om endnu højere madkvalitet fortsætter Københavns Kommune arbejdet med at styrke den økologiske omstilling og madkvaliteten i kommunens egne køkkener.

Københavns Kommune sendte tidligere i år en rammeaftale om udvikling af mad- og måltidsområdet i et lovpligtigt EU-udbud. Rammeaftalen indeholder fire delaftaler, der afspejler de specialiserede indsatsområder, kommunen fremover vil have fokus på.

Efter en evaluering af tilbuddene indgår Københavns Kommune nu kontrakt med hhv. Løgismose Meyers A/S og Fonden Københavns Madhus om de sidste to af rammeaftalens i alt fire delaftaler.  Løgismose Meyers A/S bliver ny leverandør til at videreudvikle madkvaliteten og den økologiske omstilling i kommunens egne køkkener på fx plejehjem og i daginstitutioner. Københavns Madhus vinder en ny opgave med at udvikle aktiviteter til udsatte borgere med mad som omdrejningspunkt.

Københavns Kommune modtog tre tilbud på delaftalen om at videreudvikle madkvaliteten og den økologiske omstilling i kommunens egne køkkener. Der er foretaget en evaluering af hvert enkelt tilbud.

Løgismose Meyers’ tilbud indeholder blandt andet en stærk strategi til at fastholde og forankre de gode resultater af den økologiske omstilling og den styrkede madkvalitet.

”Løgismose Meyers’ tilbud har et stærkt fokus på at fastholde og forankre de gode resultater som en integreret del af processen og inddrage alle relevante medarbejdergrupper i arbejdet. Tilbuddet indeholder også en række længerevarende undervisningsforløb, der er bygget op som moduler af både grundkurser og specialiseringskurser. Og endelig indeholder Løgismose Meyers’ tilbud en tidsplan, der sikrer, at kontrakten gennemføres inden for vores tidsmæssige og økonomiske rammer”, siger Simon Kaiser, direktør i Københavns Ejendomme og Indkøb.

”Københavns Madhus har gjort en kæmpe indsats for at styrke madkvaliteten i Københavns Kommune, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde med Københavns Madhus. Samtidig ser vi frem til samarbejdet med både den lille lokalt forankrede Nørrebrovirksomhed TagTomat ApS og den store internationale virksomhed Løgismose Meyers A/S”.

En del af opgaverne i delaftalerne har tidligere ligget hos Københavns Madhus, som er en uafhængig fond. Den udbudte rammeaftale er en ydelse som er udbudspligtig i henhold til udbudsloven.

Udbuddet omhandler videreudvikling af madkvaliteten i kommunens egne institutionskøkkener. Det omhandler ikke kommunens kantinekøkkener, hvor eksterne leverandører driver kantiner. Udbuddet har været udbudt som omvendt licitation, dvs. den maksimale økonomiske ramme har været givet på forhånd, og kontrakten er derfor ikke blevet tildelt på baggrund af billigste pris.

Københavns Kommune indgik tidligere i år kontrakter på de to første delaftaler. Delaftale 1 omhandler ”Fødevarefaglig bistand i forbindelse med indkøbsaftaler” og blev tildelt revisionsselskabet BDO. Delaftale 2 omhandler ”Etablering, drift og vedligeholdelse af urbane skolehaver” og blev tildelt den lille Nørrebro-virksomhed TagTomat ApS.

For mere information

Kommunikationschef i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning, Søren Gregersen, tlf. 2961 0711, email: BN0G@okf.kk.dk.

FAKTA

 • I 2007 besluttede en enig Borgerrepræsentation, at Københavns Kommunes samlede indkøb af fødevarer skulle være 90 procent økologisk ved udgangen af 2015. 
 • Kommunens samlede økologiprocent er i dag på 88 procent. 
 • Københavns Kommune er Danmarks mest økologiske kommune. Andre kommuner har en økologiprocent på højst 60 procent.
 • Københavns Kommunes politisk vedtagne indkøbspolitik pålægger forvaltningerne at tilrettelægge udbud, så der opstår konkurrence. Det kan for eksempel ske med opdeling af aftaler, hvor det er hensigtsmæssigt, så flere virksomheder reelt har mulighed for at byde på opgaven. Københavns Kommunes indkøbspolitik er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation. 
 • Rammeaftalen på mad- og måltidsområdet består af fire delaftaler, som er vundet af følgende leverandører:
  • Delaftale 1, som omhandler ”Fødevarefaglig bistand i forbindelse med indkøbsaftaler”, blev tidligere i år tildelt BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
  • Delaftale 2, som omhandler ”Etablering, drift og vedligeholdelse af urbane skolehaver”, blev tidligere i år tildelt den lille Nørrebro-virksomhed TagTomat ApS.
  • Delaftale 3, som omhandler ”Udvikling og afvikling af aktiviteter målrettet udsatte borgere med mad som omdrejningspunktet” er tildelt Fonden Københavns Madhus. 
  • Delaftale 4, som omhandler ”Økologiomlægning og videreudvikling af madkvaliteten i Københavns Kommunes institutioner” er tildelt Løgismose Meyers A/S.
 • Tildelingen af kontrakter sker på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. udbudslovens § 162, stk. 4. Udbuddet har været udbudt som omvendt licitation, dvs. den maksimale økonomiske ramme har været givet på forhånd. 
 • Der anvendes en absolut bedømmelsesmetode, hvilket betyder, at tilbuddene for hvert delkriterium bedømmes op imod en pointskala, hvor hvert point siger noget om tilbuddets kvalitet på det pågældende kvalitetskriterium. Metoden anbefales af KFST (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.