Arkivnyhed - kan være forældet

Nye løsninger til medarbejdere der arbejder med sindslidende

12.12.2013
Efter det tragiske drab på en medarbejder på det Socialpsykiatriske bosted Ringbo, mandag, har Socialforvaltningen og ledelsen på Ringbo sat en række tiltag i gang for at sikre medarbejdernes tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen.

"Der har, helt forståeligt, været nogle efter-reaktioner ovenpå den forfærdelige hændelse, og nogle medarbejdere er usikre på, om de kan føle sig sikre på arbejdet. Allerede i sidste uge gennemgik ledelsen på Ringbo alle sikkerhedsprocedurer, alarmer og fjernede knive fra køkkenerne. Nu bliver tillidsfolk og medarbejderrepræsentanter samlet, for at få alle bekymringer hørt og handlet på", siger Jan Jensen, Kontorchef, Udsatte og psykiatri, Københavns Socialforvaltning.Samtidig med dette vil Københavns Kommune finde nye løsninger for alle denne type bosteder, så risikoen for vold og overfald kan mindskes. "Vi skal, i tæt samarbejde med psykiatrien i regionen, finde en akutløsning, som personalet kan bruge, i de situationer hvor en sindslidende holder op med at tage sin medicin. Lige nu mangler vi handlemuligheder, når psykiatrien ikke mener, at der er grund til en tvangsindlæggelse. Hvis vi opretter nogle særlige sikrede pladser, hvor der f.eks. ikke findes knive, så kan det være en brugbar mellemstation mellem et normalt liv og en indlæggelse", siger Jan Jensen.Københavns socialforvaltning indkalder i denne uge alle relevante faglig organisationer, for at finde frem til de rigtige løsninger. Fredag var der møde med FOA, der også efterlyser en national handleplan på området."Vi hilser det meget velkomment at FOA også påpeger, at vi har en grundlæggende og landsdækkende udfordring omkring vold og trusler i arbejdet med sindslidende. Derfor vil København tage initiativ til en konference i 2014, hvor vi appellerer til, at ministerier, Regioner, KL og de faglige organisationer sammen med os kan få sat gang i processen", siger Anette Laigaard, direktør Socialforvaltningen, Københavns Kommune. Læs pressemeddelelse fra FOA