Arkivnyhed - kan være forældet

Nye kriterier for uddeling af frivillighedsmidler

20.05.2016
Det blev blandt andet besluttet at reservere 1 million af puljens midler til projekter med fokus på ”beskæftigelse og frivillighed”.

Den hidtidige praksis med fordeling af §18-midlerne, hvor der gives penge til så mange projekter som muligt frem for fuld bevilling til færre projekter, fastholdes. Det har Socialudvalget besluttet.

Udvalget besluttede også, at der i 2017 skal afsættes 1 million kroner af §18-puljen til et særligt prioriteret tema. Med et tema har Socialudvalget mulighed for at sætte fokus på og prioritere et specifikt område.

For 2017 blev temaet ”beskæftigelse og frivillighed” valgt, og derfor vil projekter med netop dette fokus blive prioriteret i uddelingen af puljen på en million kroner.

Projekterne skal indeholde aktiviteter, der bringer borgeren nærmere en meningsfuld og struktureret hverdag. Det kan eksempelvis være aktiviteter, hvor borgeren selv deltager som frivillig, eller aktiviteter der på anden måde bidrager til, at borgeren kommer i beskæftigelse.

Det valgte tema vil fremgå af annonceringen af puljen i aviser, på hjemmesiden og på informationsmøder.

Desuden vedtog Socialudvalget, at 15 % af § 18-puljen fortsat afsættes til treårige projekter, hvor såkaldte samskabelsesprojekter prioriteres.

Der er 11,3 millioner kroner til ny uddeling i puljen for frivilligt socialt arbejde 2017. Derudover er der bevillinger på 3,6 millioner kroner til treårige bevillinger fra tidligere år og 1,6 millioner kroner til Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde og de tre frivillighedscentre.

Læs mere i indstillingen

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.