Arkivnyhed - kan være forældet

Ny trappe ved Dybbølsbro

09.11.2015
Betontrappen ved Dybbølsbro er nedslidt og bliver nu udskiftet. Den nye trappe bliver bredere at gå på og pænere at kigge på.

For et år siden var det cyklisterne, der fik bedre forhold, da Cykelslangen åbnede, og forbindelsen mellem Islands Brygge og Vesterbro blev gjort kortere, hurtigere og nemmere. Nu er det blevet de gåendes tur. Mandag d. 9. november går Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at udskifte trappen ved siden af Cykelslangen. 

Den gamle betontrappe var nedslidt og trængte til en så gennemgribende renovering, at der er bedre økonomi og mere fornuft i at bygge en ny trappe, der kan holde mange år frem, og som passer bedre til områdets nye karakter.  
 
”København har et kæmpe efterslæb på vedligeholdelsen af vores veje, broer, cykelstier og fortove. Der er heldigvis nu kommet stort politisk fokus på genopretningen. Med en ny trappe forbedrer vi forholdene for de mange, der tager turen fra Vesterbro til Islands Brygge til fods over Bryggebroen,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 
 
Det har været et stort ønske fra borgerne i området, at trappen fik et løft, men forvaltningen har villet vente til Cykelslangen blev færdig, sådan at cyklisterne havde et alternativ, inden man tog fat på trappen. 

Den nye trappe ved Dybbølsbro koster 2,3 mio. kr. og finansieres gennem forvaltningens drifts- og vedligeholdelsesbudget til byens broer, bolværker, trapper m.m. 
Københavns Kommune har særligt fokus på genopretning af byens slidte infrastruktur i disse år, og politikerne har ved det seneste budget afsat 178 mio. ekstra til genopretning i 2016. 

Svævende trappe

Den nye trappe bliver en halv meter bredere end den gamle, så der bliver plads til det stigende antal fodgængere, man forventer over de kommende år. Trappen vil med sit mere direkte forløb blive en betydelig forbedring af adgangsvejen fra Kalvebod Brygge til kajanlægget foran Fisketorvet og dermed til Inderhavnen og den kommende gang- og cykelrute Havneringen.
 
Designet af trappen er sket i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Rambøll og Dissing+Weitling Arkitekter, der også designede Cykelslangen. Trappen får et let og svævende udtryk, da den ikke får nogen søjler eller ben, men bliver fæstnet direkte på betonmuren. Under trappen bliver pladsen brostensbelagt, så den matcher resten af byrummet omkring sig. Brostenene til pladsen er genbrugssten, der er blevet til overs fra andre byggerier i byen.
 
Københavns Kommune forventer, at trappen kan tages i brug inden udgangen af 2015. 

Mens byggeriet står på, vil fodgængere skulle tage turen ind gennem Fisketorvet eller bruge fortovet på rampen langs Kalvebod Brygge for at komme fra det ene niveau til det andet.