Arkivnyhed - kan være forældet

Ny teknologi skal give bedre hverdag for socialt udsatte

24.04.2014
Københavns Kommune vil gå forrest i udviklingen af ny teknologi på det sociale område.

En ny handleplan skal målrette arbejdet og sikre, at de nye løsninger bliver til gavn for borgere og medarbejdere.

Velfærdsteknologi bliver som regel forbundet med sundheds- og ældreområdet. Men også på det sociale område rummer ny teknologi et potentiale for at give borgere og medarbejdere en lettere og bedre hverdag.

Socialforvaltningen har allerede taget de første skridt i udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger, men med en ny handleplan, vil forvaltningen prioritere arbejdet højere og målrette resurserne bedre.

Et godt eksempel på en velfærdsteknologisk løsning, er mobilappen Min Vej. Det er et program på telefonen, der hjælper borgere med sindslidelse til at forstå og reagere på udviklingen i deres egen tilstand. Appen blev udviklet i tæt samarbejde med brugerne, og den har vakt stor opmærksomhed både nationalt og internationalt.

I handleplanen opstiller Socialforvaltningen tre mål for velfærdsteknologiske løsninger. Nye teknologiske indsatser skal bidrage til at opfylde mindst to og gerne tre af målene. Og de må ikke kræve flere ressourcer end der bliver brugt på området allerede.

De tre mål er: 

  1. Bedre livskvalitet for borgerne – f.eks. i form af øget selvhjulpenhed, mere tryghed, bedre helbred og styrkede sociale relationer og netværk.
  2. Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne – f.eks. i form af bedre trivsel og psykisk arbejdsmiljø gennem nye arbejdsgange og bedre kommunikation med borgerne og gennem mindre fysisk nedslidende arbejde.
  3. Bedre udnyttelse ressourcerne- f.eks. ved at mindske omkostningerne ved den måde vi hjælper på i dag, eller ved at gøre borgerne i stand til at gøre flere ting selv.

Handleplanen blev vedtaget af Socialudvalget i går.

Læs indstillingen til socialudvalget og se handleplanen