Arkivnyhed - kan være forældet

Ny talerstol indviet ved Vartov

22.03.2013
Billedhuggeren Hein Heinsen har udført en utraditionel udgave af en talerstol, som blev indviet den 23. februar

Mange borgere havde trodset kulden og var mødt frem for at overvære indvielsen. Ny Carlsbergfondets formand Hans Edvard Nørregård-Nielsen overdrog gaven til Københavns Kommune, idet han bramfrit udtrykte håbet om, at talerstolen ikke ville blive anvendt som pissoir. Hein Heinsen fortalte om sine ideer og tanker omkring kunstværket, og teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal takkede begejstret for gaven. Hans Grishauge fra Grundtvigsk Forum i Vartov gjorde rede for processen omkring talerstolens realisering. Endvidere blev talerstolen besteget af hhv. H.C. Andersen og Grundtvig i skuespilleren Christian Steffensens skikkelse.

I efteråret 2010 fik forvaltningen en henvendelse fra Grundtvigs Forum med et forslag om opstilling af en kunstnerisk udformet talerstol til pladsen foran Vartov. Man gik i dialog med Ny Carlsbergfondet, som tændte på idéen og gav løfte om at skænke et sådan værk til byen og pladsen. Forslaget blev positivt modtaget i Billedkunstudvalget ved et møde den 22. oktober 2012, og Lokaludvalget fremkom med et positivt høringssvar den 9. november 2012. Efter godkendelse i Teknik- og MiljøUdvalget den 3. december 2012 og i Borgerrepræsentationen den 24. januar 2013 var der lige netop tid til at klargøre talerstolens opsætning til pladsens indvielse.

Talerstolen bærer på venstre forside inskriptionen "Rostra populi" (Folkets talerstol), mens der på højre forside står "Fællesskab & frihed". På bagsiden læses "Ordet" på 54 sprog. Kunstværket refererer til N.F.S. Grundtvigs liv og virke i og uden for Vartov, hvor han var præst i 33 år. Ordet skaber, hvad det nævner, sagde Grundtvig. En folkelig og religiøs vækkelse, der ikke mindst kom til udtryk i folkehøjskolen, tog afsæt i Grundtvigs tanker og idéer. Fællesskab og frihed er centrale begreber i Grundtvigs univers.

København har i forvejen en ”folkets talerstol” af noget ældre dato. Den blev opstillet i Fælledparken allerede i 1886, og den er tilhugget af en stor moræneblok i granit. I mange år blev den anvendt ved de store grundlovsmøder, og senere ved 1. maj-møderne i parken. Med Hein Heinsens moderne fortolkning af en talerstol har også folket i byen fået mulighed for at benytte sig af det frie ord i det offentlige rum.