Arkivnyhed - kan være forældet

Ny struktur på det socialpsykiatriske område

15.10.2019
Til januar træder en ny centerstruktur i den københavnske socialpsykiatri i kraft. Strukturen er fagligt fokuseret.

Gennem de seneste år er der sket store forandringer i socialpsykiatrien. Omstilling af det socialpsykiatriske område i Borgercenter Voksne er også i fuld gang. Vi bygger nyt, renovere og styrker det fælles faglige fundament – et fælles fagligt fundament som bygger på recovery og rehabilitering. Og ude på de enkelte arbejdspladser gror og spirer nye måder at tilrettelægge arbejdet på sammen med borgerne.

Den grundlæggende organisering af de socialpsykiatriske centre er ikke fulgt med den faglige udvikling. 

”Hvis vi skal helt i mål den faglige udvikling og have taget hånd om vores hovedudfordringer, er det nødvendigt med en struktur, der bedst muligt understøtter den faglige udvikling”, påpeger borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard. 

Derfor etablerer Borgercenter Voksne følgende fire nye fagligt funderede centre på det socialpsykiatriske område: 

• Center for specialiserede botilbud
• Center for unge og midlertidige botilbud
• Center for selvstændige boformer og sundhed
• Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud

Ændringen af centerstrukturen træder i kraft den 1. januar.

Målet med ændringen af strukturen er, at:
• Styrke de faglige fællesskaber og den faglige udvikling.
• Sikre ensartet service til borgerne på tværs af byen – inden for samme ydelser.
• Blive bedre til at håndtere bydækkende udfordringer med eks. ventetid til botilbud.
• Forbedre koordinering og samarbejdet med centrale aktører som eks. Regionen, Jobcentre, Hjemmeplejen mv.

Hvad betyder omlægningen for borgerne?

”Der kommer ikke til at ske ændringer i borgernes hverdag. Deres tilbud vil stadig være det samme. Tilbudsledelse vil være den samme, og borgerne vil stadig have de samme medarbejdere omkring sig i deres hverdag. På sigt er det selvfølgelig ambitionen, at den ændrede centerstruktur vil medføre et stærkere fagligt fokus, som vil komme borgerne til gavn”, siger borgecenterchefen.
 

Kontakt

Pressechef Thomas Søie Hansen

Pressechef
Socialforvaltningen
+45 20 52 97 86